Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Stange menighetsråd for perioden 2015 - 2019

Arnfinn Bjørgen (66) - rådsleder

Arnfinn har vært med i menighetsrådet tidligere, også som leder, men det er flere år siden. Arnfinn er engasjert i Det Norske Misjonsselskap (NMS) og har vært menighetens misjonskontakt fra 2013. Arnfinn er opptatt av at menighetsrådet som leder kirkens virksomhet i menigheten, skal være en viktig faktor i lokalsamfunnet.

 

Ulrika Gardskär (38) - nestleder og sekretær

Ulrika har vært med å drive Stange menighets søndagsskole i de siste 3 år og vil fortsette med det. Hun har også vært med i konfirmantundervisningen de siste to årene.

 

Vegard Fikke (53)

Vegard går nå inn i sin femte periode i menighetsrådet. Vegards hovedinteresse er menighetens barne- og ungdomsarbeide. Vegard leder Barne- og ungdomsutvalget som er ansvarlig for trosopplæringen i samarbeide med nabomenighetene og prestene. Vegard er primus motor i SMUK, ungdomsklubben vår. Vegard er også en praktisk mann og gjør en stor innsats for menighetssenteret vårt.

 

Trond Enemo (40)

Trond er 40 år gammel, gift med Britt Agnete, og de har sønnen Johannes på 7 år. Trond er opprinnelig fra Moelv i Ringsaker, men han og familien har nå bodd i Stange i mange år. Til daglig jobber Trond som Kommunikasjonsleder i Forsvarsbygg. Trond fortsetter fra det gamle menighetsrådet. Han er en av våre faste tekstlesere i kirken og er med i redaksjonen av Menighetsbladet.

 

Torill Røhne (66)

Torill er ny i menighetsrådet. Hun vil gjerne bidra til menighetens diakoniarbeide og besøkstjenesten vår. Torill mener at Den norske kirke i fremtiden vil være en viktig verdiformidler og tradisjonsbærer i ”forandringens tidsalder”.

 

Ragnhild Nyhus (69)

Ragnhild slår fast at menighetsrådet skal være et støtteorgan for presten og for menigheten, samt bidra til at Guds ord og forkynnelse spres i lokalsamfunnet. Andre sentrale områder er å vise omtanke og engasjement for folks ve og vel, og å være med å løfte de kristne verdier. Ragnhild har bakgrunn som blant annet lærer og har jobbet med formidling gjennom et langt liv.

 

Pål Godager (57)

Pål svarte ja når han ble spurt om å stille som kandidat til menighetsrådet. Han vil gjerne gjøre en innsats for menigheten.

 

Tsghereda Ghirmay Okubalidet (55)

Tsghereda vil gjerne gjøre en innsats på diakoni- og omsorgssiden av menighetens arbeide.

 

Grete Ostnes Hubred (67) - vararepresentant

Grete er første vara til menighetsrådet og møter derfor fast i rådsmøtene. Hun er pensjonert lærer og nyinnflyttet til Stange. Grete har lyst til å bidra i menighetsarbeidet, da spesielt rettet mot barn og ungdom.

 

Anne Venke Johnsrud (61) - vararepresentant

Anne Venke er andre vara til menighetsrådet. Hun har vært sekretær i Stange Arbeiderparti i ca 4 år. Hennes ønske er å hjelpe til å bevare kirken som den er.

 

Keith William Fraser ("Bill") (55) - vararepresentant

Bill er fra Skotland og har bodd i menigheten noen år nå. Han har bl.a. spilt sekkepipe på noen av friluftsgudstjenestene våre. Bill er interessert i å bidra i barne- og ungdomsarbeidet.

 

Christopher Gjør (72) - vararepresentant

Christopher er en av kirkens nærmeste naboer. Christopher sto ikke på stemmeseddelen vår, men ble påført som "slenger" og kom derfor inn på siste varaplass, noe han absolutt ikke beklager.

 
Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 21. desember 2015.