Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Ungdomskaféen på Vollbo

Ungdomskaféen på Vollbo er for tiden ikke i aktivitet.

Stange Frikirke har drevet en ungdomskafé i Stange sentrum siden 2002. Våren 2007 innledet vi (Stange menighet i Den norske Kirke) et samarbeid med frikirken om denne kaféen. Vi ønsket et tilbud til ungdom som er for gamle til å delta på SMUK, og vi har sentrale lokaler i kjelleren på menighetssenteret (Vollbo), forøvrig de samme lokalene som SMUK bruker.

Kaféen ble drevet frem til sommeren 2010, men stoppet da opp på grunn av manglende kapasitet til å drive den videre. Høsten 2012 ble det gjort et forsøk på å få den igang igjen, men hverken interessen eller kapasiteten var stor nok til å holde den gående. Dersom noen er interessert i å forsøke en ny oppstart, er vi åpne for å diskutere dette. Kontakt oss på epost stangemenighet@stangemenighet.no.

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 163, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 23. februar 2015.