Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Arkiv: Tidligere oppslag på Stange menighets sider på internett

Her samler vi et utvalg tidligere saker og oppslag som har stått på hjemmesiden vår. Vi har ikke med tidligere versjoner av rullerende sider slik som gudstjenesteoversikten og SMUK-siden, kanskje med enkelte unntak. Hvis du ikke finner det du leter etter, kan du ta kontakt med oss på epost stangemenighet@stangemenighet.no.

Stange menighet fikk besøk fra England.

I august kom tre ungdommer og en utsending for Det norke misjonsselkap på besøk til oss i Stange. Dette er en del av vårt misjonsprosjekt. Nå skriver misjonæren Solgunn følgende på sin blogg:

"Det er ikke hver dag en blir invitert på besøk tilbake til sitt eget land, men i sommer fikk både jeg og tre britiske tenåringsjenter oppleve Hedmark for første gang."

Les mer på NMS' Englandsblogg

Foto fra bloggen

 
03.03.2018

Årsmøte i Stange menighet søndag 11. mars

En gang i året inviterer Stange menighetsråd til en åpen samtale om menighetens liv og virksomhet. Bakgrunnen er en årsmelding som menighetsrådet legger fram. Dette skjer søndag 11. mars på Stange menighetssenter, Vollbo. Det begynner med en enkel gudstjeneste kl. 11.00 og etterfølges av kirkekaffe, gjennomgang av årsmeldingen og regnskapene.
  Alle medlemmer av kirken er velkommen til å være med og si sin mening og stille spørsmål. Årsmelding og regnskap for Stange menighetssenter, Vollbo, legges også fram. Hvordan ønsker vi å drive menighetens arbeid videre framover? Hva betyr menighetsbladet for oss og hvordan bør det utformes? Menighetsrådet håper på god deltakelse og engasjement fra så mange som mulig.

 
18.02.2018

Tårnagenter

Helga 17.-18. februar var 8-åringene invitert til å bli Tårnagenter i Stange kirke. De fikk lære med om kirka vår og de deltok i gudstjenesten. Under gudstjenesten viste de oss hvor de forskjellige tingene i kirken er, og de visste hva de brukes til. Døpefont, prekestol, orgel, kirkeklokker, altertavle og mye mer ble presentert.

 
18.02.2018

Ny menighetspedagog

Menighetspedagog Anne Randi Stensrud Ritter var med i gudstjenesten søndag 18. februar. Hun ble presentert av menighetsrådets leder Arnfinn Bjørgen og fikk overrakt en bok om Stange kirke. Hun ble også tatt med i forbønnen for dagen og ble ønsket velkommen som medarbeider i menigheten vår. Hun vil bli med på de forskjellige tiltakene der vi inviterer barn og ungdom til trosopplæring.

 
13.05.2017

Sjelden pilegrimskonsert i Stange kirke 21. mai

Sofia Sahlin, kantor, fløytist og sanger kommer til Stange kirke og holder konsert søndag 21.mai. kl. 18.00. Forestillingen/konserten "Fra viking til helgen" er basert på Olav Haraldssons liv og sanger fra St.Olavsmessen skrevet på 1100 tallet.

Les mer...

 
22.11.2016

Godt resultat på misjonsbasaren 19. november

Stange menighet og Såstad misjonsforening fikk et bra resultat på misjonsbasaren 19. nov. Til sammen ble det 19545,- kroner til misjonsarbeidet. Stange menighet har et misjonsprosjekt i Kamerun som disse pengene går til.

Handelsstanden, firma og enkeltpersoner hadde gitt mange flott gevinster til det store lotteriet. Tore Nyland har mye av æren for kontakten med butikker og firma som på denne måten bidrar til menighetens prosjekt.

Les mer ...

 
14.03.2016

Bytte av kasserer for menigheten, menighetssenteret og menighetsbladet

Vår kasserer gjennom mange år, Gunvor Skovli, avsluttet arbeidet ved nyttår og overlot videre regnskapsføring til Arnfinn Bjørgen. Arnfinn som også er menighetsrådsleder, takket Gunvor på menighetens årsmøte 6. mars. Arnfinn benyttet også anledningen til å takke avgåtte rådsleder Nils-Kristian Møller for hans innsats som rådsleder de siste 10 årene.

Bildet: Nils-Kristian, Gunvor og Arnfinn (Foto: Frede Fjågesund)

 

01.11.2015 (oppdatert sist 21.12.2015)
Vegard Fikke             Arnfinn Bjørgen
 

Nytt menighetsråd fra 1. november

Det Nyvalgte menighetsrådet har hatt sitt første møte der de valgte leder, nestleder, sekretær og representant til Stange kirkelige fellesråd. Arnfinn Bjørgen ble valgt til leder, Ulrika Gardskär ble valgt til nestleder og sekretær og Vegard Fikke ble valgt til Stange menighets representant i fellesrådet.

Arnfinn har vært med i menighetsrådet tidligere, også som leder. Han er også engasjert i Det Norske Misjonsselskap (NMS) region Øst. Ulrika er ny i rådssammenheng. Hun har drevet menighetens søndagsskole de siste årene. Vegard har lenge ledet menighetens barne- og ungdomsarbeide som bl.a. omfatter SMUK. Han sitter også i styret for Stange menighets­senter Vollbo. Vegard har vært aktiv i menighetsrådet i fire perioder og begynner nå på sin femte.

Det nye rådet overtok det formelle ansvaret 1. november. Neste aktivitet er å fordele oppgavene i menighetens faste utvalg.

En kort presentasjon av rådsmedlemmene finner du her...

Det nye rådets sammensetning ble lest opp for menigheten under gudstjenesten 8. november. Av de 12 var fem tilstede. Fra venstre: Ulrika Gardskär, Vegard Fikke, Anne Venke Johnsrud, Grete Hubred og Trond Enemo.

 
22.11.2015
Fra julemessen 2015

Misjonsbassaren 2015

Stange menighet med Såstad misjonsforening arrangerte misjonsbasar/julemesse lørdag 21. november. Mange var innom og mange vant, både på åresalg og på hovedtrekningen. Tid til kaffe, vafler og en prat ble det også. Pengene som samles inn på denne måten, går til menighetens misjonsprosjekt som Det Norske Misjonsselskap har i Kamerun. Der brukes pengene til å utdanne ledere til søndagsskole, ungdomsarbeid og ledelse av menigheter. En forholdsvis ung kirke som vokser, trenger flere ledere som kan gi kunnskap om det kristne budskap.

En sentral person misjonsbasaren er Tore Nyland. Han har vært rundt i de fleste forretninger på Stange og fått gevinster til hovedtrekningen. En takk også til alle i Såstad Misjonsforening som hadde bakt til kakelotteri og som står for det praktiske ved gjennomføringen av basaren.

Resultatet på misjonsbasaren ble kr. 16.290 som går til misjonsprosjektet. I tillegg ble det solgt gjenbrukslys og varer fra Madagaskar og Mali for kr. 3.265,- Den totale omsetningen ble da kr. 19.555,-

 
14.10.2015

 

50-års konfirmanter i Stange kirke 4. oktober

Stange menighet inviterer hvert år i oktober de som ble konfirmert i Stange kirke for 50 år siden, til gudstjeneste i kirken og kirkekaffe på menighetssenteret (Vollbo). I 1965 var det 57 konfirmanter, men dessverre var det bare 11 av disse som benyttet anledningen til å treffes igjen etter 50 år.

Les mer...

 
30.09.2015

Nytt menighetsråd i Stange er valgt

Stange menighet avholdt valg på nytt menighetsråd søndag 13. september og mandag 14. september 2015. Valglokalet var iår på Tingvold, samme sted som kommunevalget, og med de samme åpningstider.

Det ble avgitt 410 stemmer i valglokalet og det var avgitt 36 forhåndsstemmer, tilsammen 446 stemmer. Dette er en økning på 30% i forhold til valget for fire år siden. Av de 446 stemmene var 262 rettede med tilleggsstemme for en, to eller tre kandidater.

 

Se resultatlisten ...

 
08.07.2015

Menighetsbladene fra 2001 til 2004 er nå tilgjengelig på nett

Stange menighetsblad kan leses på nett her på hjemmesiden. Hittil har utgavene fra og med 2005 vært tilgjengelig, men nå har vi også fått ut årgangene fra 2001 til 2004. Nr 1 2001 er den eldste utgaven der vi har en elektronisk original tilgjengelig. Skal vi legge ut blad som er eldre enn dette, må vi begynne å scanne trykte eksemplarer. Hvis du har eldre komplette årganger liggende, vil vi gjerne låne disse for scanning. Eller kanskje du har mulighet til å scanne dem selv for oss? Kontakt Nils-Kristian Møller, epost nk.moller@stangemenighet.no, telefon 90600193, dersom du kan hjelpe oss med dette.

Gå til siden for menighetsbladet...

 
31.03.2015

Fasteaksjonen 24. mars:
  kr 32.739 til Kirkens Nødhjelp

Konfirmantene i Stange menighet med foreldre og andre hjelpere samlet iår inn kr 32.739 under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 24. mars.
Årets tema var VANN - "I kriser er vann kritisk".

Les mer om fasteaksjonen på siden fasteaksjonen.no

Fikk du ikke gitt ditt bidrag kan du gi nå: Gi støtte

Se også detaljer om resultatet for Stange menighet

 
31.03.2015

Stange menighet på Facebook

I 2011 opprettet vi en side for Stange menighet på Facebook. Dessverre visste vi ikke hvordan vi skulle linke Facebooksiden til hjemmesiden vår. Den falt derfor etterhvert ut av fokus og det ble sparsomt med oppdateringer. Nå har vi funnet en metode vi tror fungerer. Det vil si at du skal kunne "like oss" direkte her fra hjemmesiden, og du skal kunne gå inn på Facebooksiden direkte herfra. Vi vil sette pris på om du og andre prøver denne "like-knappen" som forhåpentligvis vises i nedre venstre hjørne av topp-bildet vårt, men vi tror nok at du må ha en Facebook-profil for at det skal fungere. Alle tilbakemeldinger mottas med takk, enten som kommentarer på Facebook-siden eller til epostadressen stangemenighet@stangemenighet.no

Hilsen webredaksjonen

 
15.02.2015

"Uhørt musikk" i Stange kirke søndag 8. februar

Det var en spennede konsert Trio Lokale med forsterkning fremførte for et interessert publikum i Stange kirke denne søndagsaftenen. På programmet sto to verker av ganske ukjente komponister, med en informativ innledning om hva som skulle spilles. Det er ikke første gang denne trioen spiller interessant kammermusikk i kirken vår, og etter all sannsynlighet heller ikke den siste.

 
Se kommende arrangementer på musikksiden...

 
03.01.2015

Juletrefesten femte juledag ble dessverre avlyst

Stange menighets tradisjonelle juletrefest på Vollbo femte juledag ble dessverre avlyst denne julen. Årsaken var rett og slett kapasitetsproblemer, sier menighetsrådsleder Nils-Kristian Møller. Vi fikk ikke samlet tilstrekkelig antall frivillige til å arrangere juletrefesten, og da er det lite vi kan gjøre. Det må nevnes at oppslutningen om arrangementet har vært dalende de siste årene. Det i seg selv kan være årsaken til at så få meldte seg til arrangementskomiteen. Det mest uheldige var at juletrefesten ble annonsert i menighetsbladet og i Stangeavisa før vi ble klar over problemene. Vi har fått høre at noen møtte opp på Vollbo den kvelden og bare fant en låst dør med en plakat. Dette beklager vi sterkt. Menighetsrådet må nok vurdere om tradisjonen skal opprettholdes fremover, eller om juletrefesten nå bør tas ut av planene, avslutter Møller.

 
01.12.2014

 

Lys Våken 29-30.11.2014

11 11-åringer deltok på årets Lys Våken fra lørdag kveld til gudstjenesten søndag. Vi startet på menighetssenteret Vollbo, gikk natursti med poster fra kirka og i skogen ned mot Mjøsa, øvde sanger i kirka, så film og fikk oss litt søvn på Vollbo, og deltok aktivt i gudstjenesten på første søndag i advent.

Se bildene...

 
09.10.2014

 

50-års konfirmanter i Stange kirke 5. oktober

Stange menighet inviterer hvert år de som ble konfirmert i Stange kirke 50 år tidligere, til kirken en søndag i oktober. I år ble det 5. oktober, og 23 jubilanter møtte opp. Etter gudstjenesten hadde menighetens diakoniutvalg tradisjonen tro stelt istand til "kirkekaffe" med smørbrød og kaker.

Les mer...

 
24.02.2014
 
Grunnlovsjubileet

Vi feiret grunnlovsjubileet 1814 / 2014 i
Stange kirke søndag 23. februar

Iår er det 200 år siden Norge fikk sin grunnlov. Prosessen startet med at det ble sendt budskap til alle landets hovedkirker, Stange kirke var en av dem, om at det på bededagen 25. februar 1814 skulle velges valgmenn som så skulle velge representantene som skulle møte på Eidsvoll den 10. april. Da startet arbeidet med grunnloven, og det ble avsluttet den 17. mai. Vi feiret at Stange kirke var valgkirke for 200 år siden på den nærmeste søndagen, 23. februar. Vi leste Edvard Hoems jubileumsprolog, ordfører Nils A. Røhne delte noen historiske fakta med oss og Merethe Trøan fremførte sanger av blant andre Edvard Grieg og Halfdan Kjerulf.

 
12.01.2014

Misjonsdag på Stange 5. januar

På Stange er første søndag i det nye året misjonsdag. Dette året kom Mari Bunes fra NMS på besøk. Marit og flere av misjonsforeningens medlemmer deltok under gudstjenesten på Stange menighetssenter Vollbo. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe der Marit fortalte fra Kamerun der menigheten har misjonsavtale med prosjekt "Budskap".

Les mer om misjonsdagen...

Les mer om Stange menighets misjonsprosjekt....

 
02.01.2014

Juletrefesten femte juledag

Stange menighet arrangerte juletrefest på Vollbo femte juledag 29. desember også iår. Det var det tradisjonelle opplegget med sanger og gang rundt juletreet, leker og konkurranser for barn og voksne, og noe å bite i. Vi fikk også besøk av julenissen som kom innom på veien tilbake til Nordpolen.

 
20.11.2013

Biskopen besøkte menighetene i Stange

Bispevisitas i Stange "kirkekommune" 26. november - 1. desember

Det var satt opp et omfattende program for biskop Solveig Fiskes visitas i Stange kommune i slutten av november. Det var fire dager med aktiviteter fra morgen til kveld og avsluttende visitasgudstjeneste i Stange kirke og kirkekaffe på Stange menighetssenter Vollbo.

Under visitasen besøkte biskopen alle kirkene i Stange og hadde samtaler med alle kirkelige ansatte, alle menighetsrådene, kirkelig fellesråd og kommunens politiske og administrative ledelse. Biskopen besøkte også skoler og hadde møte med rektorene og skolelederne i kommunen. Flere arrangementer var åpne for publikum, blant annet et folkemøte om religion og samfunn i Stange bibliotek og en kulturkveld i Ottestad kirke.

Les mer om visitasen...

 
19.10.2013
bilde101 bilde102
bilde109 bilde105

Jorinda i Stange kirke 18. oktober

Fredag 18. oktober fremførte barn og unge Spillet om Jorinda i Stange kirke. Det var to forestillinger, kl 1900 og kl 2100. Det ble tilsammen solgt ca 120 billetter og det var stående applaus etter begge forestillingene.

Spillets tema er møtet mellom den gamle folketrua og den mystiske nye kristen­trua da Stange kirke skulle bygges. Forfatter og regissør er Oddvar Karvainen Øieren i trosopplæringsprogrammet Tidsbroen i Hamar domprosti. Det er Øieren sammen med koreograf og skuespiller Anne Flugstad og komponist og musikals leder Øyvind Åge Berg som har organisert og satt opp stykket.

 
Bilder: Elin Gullhav

 
07.10.2013
50års-konfirmanter 2013
Foto: Gunnar Hellum

50-års konfirmanter i Stange kirke 6. oktober

Stange menighet inviterer hvert år de som ble konfirmert i Stange kirke 50 år tidligere, til kirken en søndag i oktober eller november. I år ble det 6. oktober, og 28 jubilanter møtte opp. Etter gudstjenesten hadde menighetens diakoniutvalg tradisjonen tro stelt istand til "kirkekaffe" med smørbrød og kaker.

Se større bilde og les mer...

 
30.09.2013

Konfirmantene i Stange kirke 2. juni 2013

Konfirmantene i Stange kirke den 2. juni. Andreas Austlid, Torbjørg Landheim Austlid, John Kristian Bergestad, Elisabeth Dahl, Colvin Andreas Haugseggen Dillerud, Ingrid Fikke, Gard Eskil Paulsen Fraser, Martine Haugli, Emil Hovland Håvardsholm, André Jenssen, Martine Mickelson Karlsen, Karen Elise Kvisgaard, Jasmin Terese Melby, Marthe Fornebo Nyhagen, Benedicte Pasniak Røhne, Lars Martin Skjellet, Hanne Sofie Stubsjøen og Amund Svergja. Her sammen med Frede Mandt Fjågesund. (Foto Pål Godager)

 
Klikk på bildet for større utgave

 
09.09.2013

Åpen kirke sommeren 2013

Stange kirke har vært åpen for publikum mandag-fredag kl 1100-1500 fra 8. juli til 2. august, med unntak av dager med gravferd og andre kirkelige arrange­menter. Nytt av året er at kantor Martin Lennox har laget en enkel beskrivelse (guide) på engelsk for utenlandske besøkende. Målsetningen er å få en tilsvarende beskrivelse på norsk og andre språk innen neste sommer. Det finnes enkle beskrivelser på tysk, fransk og nederlandsk, men de trenger fornyelse.

Bildene viser for- og baksiden av Martins guide. Du kan lese teksten ved å klikke på et av bildene.

Ved inngangen til september foreligger det et utkast på nederlandsk. Den nederlandske teksten vil også bli lagt ut.

 
12.05.2013

Bilder fra pilegrimsvandringen 28. april

Vi har lagt ut de bildene Vegard og Nils-Kristian tok under pilegrimsvandringen fra Stange til Tangen søndag 28. april. Under hvert bilde står et nummer. Det kan du bruke hvis du vil kommentere bildet eller om du ønsker originalen tilsendt på epost. Det er mange ganske like bilder, i håp om at du finner et par du selv er med på. Kanskje du tok noen bilder selv også? Da vil vi sette pris på å en kopi av dem. Kontakt Nils-Kristian på epost nk.moller@stangemenighet.no eller mobil 9060 0193.

Se Vegards bilder...

Se Nils-Kristians bilder...

 
25.04.2013

Mange ville være med på Spillet om Jorinda i Stange kirke og i Hamardomen

Bilde fra 2010
Fra oppsetningen i 2010

Det møtte ca 90 barn og unge med foreldre til audition i Stange kirke onsdag 24. april. Alle 10-12 åringer i Stange var invitert til å prøve seg som sangere, dansere, skuespillere, lydfolk eller scene­arbeidere i Spillet om Jorinda. Spillets tema er møtet mellom den gamle folketrua og den mystiske nye kristen­trua da Stange kirke skulle bygges. Forfatter og regissør Oddvar Karvainen Øieren i trosopplæringsprogrammet Tidsbroen i Hamar domprosti hadde på forhånd besøkt alle barneskolene i Stange for å fortelle om spillet. Audition var også åpen for barn og unge fra resten av domprostiet (Hamar, Vang og Løten).

Det er Øieren sammen med koreograf og skuespiller Anne Flugstad og komponist og musikals leder Øyvind Åge Berg som organiserer og setter opp stykket. Foreldre og medlemmer i menighetsrådet hjelper til. Øvelsene foregår i Stange kirke på onsdager i mai og frem til første oppsetning i Hamardomen fredag 7. juni. Andre oppsetningen er i Stange kirke 18. og 19. oktober.

 
21.03.2013

Årets fasteaksjon:   Innsamlingen i Stange sokn ga kr 25.187 til Kirkens Nødhjelp

Tirsdag 19. mars gikk konfirmanter, foreldre og andre frivillige i Stange menighet fra dør til dør i soknet og samler inn penger til Kirkens Nød­hjelp. Stange menighetssenter Vollbo var "sentral" for utsendelse og innlevering. Bøssebærerne fikk bøsser og legitimasjonskort før de gikk eller kjørte ut i sine tildelte områder. Vel tilbake vanket det, tradisjonen tro, påsmurte rundstykker og varm kakao stelt istand av menighetens diakoniutvalg. Vi takker alle som gikk rundt med innsamlingsbøssene, teamet på menighetssenteret, og alle som ga sitt bidrag til Kirkens Nødhjelp.

Les mer om årets innsamling ...

 

11.03.2013

Kom og hør Rabia Wagar "Til kamp mot tvangsekteskap" 14. mars

Stange menighet i samarbeid med Hamar kirkeakademi inviterer til samling på Stange menighetssenter Vollbo (Vollasvingen 1, rett over veien for Stange rådhus) torsdag 14. mars kl 1900.

På bygda i Pakistan er tvangsekteskap veldig vanlig. Vil du ikke gifte deg, så skal du, forteller Rabia Wagar. Dette er ikke enkle temaer. Spesielt for den eldre generasjonen er det utenkelig å skulle «slutte» med tvangsekteskap eller sørge for at kvinner kan få arve like mye som menn, sier hun.

Se oppslaget om arrangementet ...

09.03.2013

Misjon:   Glød for evangeliet

I Norge får en ofte spørsmål om det nytter med misjon. På et gatemøte i Poli i Kamerun deltok 120 personer, og 40 kom til tro på Jesus. Det virker. Men det mangler penger til transport for å komme seg til de forskjellige stedene. Gjennom å støtte Stange menighets prosjekt bidrar du til dette helt konkrete formålet, oppfordrer misjonæren Johannes Nyhamn.

Les mer ...

 

21.02.2013

Stange kirkelige fellesråd

Stange kirkelige fellesråd har egen nettside. Fellesrådet administrerer kirkene i Stange på vegne av de fem soknene i kommunen. Fellesrådet er også kommunens gravferdsmyndighet.

Åpne nettsiden...

 
10.01.2013
Bilde
Arnfinn Bjørgen, Vegard Fikke og Nils-Kristian Møller foran det kamerunske og det norske flagget med plakaten som markerer avtaleinngåelsen.

Avtale om misjonsprosjekt i Kamerun

Stange menighet har inngått en avtale med Det Norske Misjonsselskap (NMS) om å støtte misjonsprosjektet "Budskap Kamerun". Avtalen ble inngått på Stange menighetssenter Vollbo søndag 6. januar og varer ut 2015. Menighetens bidrag i prosjektet er forbønn, givertjeneste og informasjon til menigheten.
- Vi vil be for prosjektet i våre gudstjenester, samle inn penger ved kollekt og oppfordre til personlig givertjeneste, samt informere om prosjektet gjennom menighetsbladet og menighetens hjemmeside, sier leder i menighetsrådet, Nils-Kristian Møller. Arnfinn Bjørgen er misjonsselskapets kontaktperson. Vegard Fikke er menighetens kontaktperson i prosjektet.

Gå til misjonssiden...

 
21.12.2012

Søndagsskolen i Stange menighet

Jesus sa «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til». For å leve opp til Jesu ord har Søndagsskolen gjennom flere generasjoner vært et enestående arbeidsredskap. I Stange har vi lenge ønsket oss at noen kunne ta opp dette arbeidet. Nå er Ulrika Gardskär og Elin Harkestad igang. De har selv barn i passende alder, og har selv positive erfaringer med søndagsskolen fra sin egen barndom. Vi satser på å ha et tilbud om søndagsskole under alle gudstjenester, sier de to. Når tekstlesningene begynner, går vi ut i sakristiet og samler barna der.

Les mer i menighetsbladet nr 4/2012

 
15.11.2012
50års-konfirmanter 2012
Foto: Gunnar Hellum

50-års konfirmanter i Stange kirke 11. november

Stange menighet inviterer hvert år de som ble konfirmert i Stange kirke for 50 år siden, til kirken en søndag i oktober/november. I år ble dette på den 11. november, og 32 jubilanter møtte opp. Etter gudstjenesten hadde menighetens diakoniutvalg tradisjonen tro stelt istand til "kirkekaffe" med snitter og kaker på Stange menighetssenter Vollbo. Det ble også denne gang en hyggelig sammenkomst med underholdning og livlig prat rundt bordene.

Se større bilde og les mer...

 
28.10.2012

Nytt konsertflygel i Stange kirke

Med støtte fra Stange kommune, det tidligere Mjøsensemblet og indirekte fra Sparebanken Hedmark, har Stange menighet gått til innkjøp av et nytt konsertflygel til Stange kirke. Flygelet er et C. Bechstein modell B 212 og er laget i Tyskland.

Menigheten arrangerte innvielseskonsert i kirken lørdag 27. oktober. Tilhørerne fikk oppleve et rikt sammensatt program med både klassiske ...

Les mer...

 
03.09.2012
Et hvitt skilt i veikanten
viser at kirken er åpen.

Åpen kirke seks uker i sommer

Stange kirke har vært åpen for interesserte i juli og august, uke 27-32, alle dager klokken 11 til 15 unntatt ved brylluper og begravelser. Vi forsøkte dette noen uker ifjor og det var så vellykket at vi bestemte oss for å gjenta det iår. Iår fikk vi med flere frivillige og kunne holde kirken åpen flere uker og også i helgene. Det er både turister, pilegrimmer, andre tilreisende og lokale som tar en tur innom kirken vår. Primus motor for tiltaket er tidligere menighetsrådsmedlem Grethe Breck og sokneprest Frede Fjågesund. Vi takker de frivillige som nå er med på å etablere en tradisjon i Stange.

 
08.05.2012

Bilder fra pilegrimsvandringen 29. april

Vi har lagt ut noen av de bildene Vegard tok under pilegrimsvandringen fra Stange til Tangen søndag 29. april. Under hvert bilde står et nummer. Det kan du bruke hvis du vil kommentere bildet eller om du ønsker originalen tilsendt på epost.

Gå til siden med bildene...

 
01.01.2012

Juletrefest femte juledag (29/12-11)

Stange menighet arrangerte sin tradisjonelle juletrefest femte juledag på menighetssenteret (Vollbo). Juletrefestene våre er åpne for barn og voksne i alle aldre. Vi var ca 35 deltagere som hygget oss med gang rundt juletreet, kaker og brus/kaffe, leker og litt alvor. Og jamen fikk vi besøk av julenissen iår også. Etter juletrefesten var det JuleSMUK for våre yngre ungdommer.

Denne gangen var vi så heldige å få besøk av Hamar Arbeiderblad, og dagen etter prydet de yngste deltakerne avisens Stange-side med et stort bilde.

 

15.12.2011

Åpen barnehage avsluttet sin virksomhet 15. desember

Åpen barnehage har vært drevet med statlig og kommunal støtte i mange år og har holdt til i kjellern på Stange menighetssenter Vollbo. Etter at det ble full barnehage­dekning i Stange, mener kommunen det ikke lenger er behov for Åpen barnehage, og uten ekstra kommunal støtte kan vi ikke drive videre. Vi takker førskolelærer Anne Brit Helseth og assistent Anne Kathrine Vasaasen som har hatt sine arbeidsplasser i barnehagen frem til avslutningen.

 

12.12.2011
Stange menighets hjemmeside 2006

Stange menighet 5 år på nett

Stange menighet la ut sin første hjemmeside 23. november 2006. Det betyr at vi nå kan se tilbake på 5 år på internett. I begynnelsen var det bare en enkel side med kontaktinformasjon og oversikt over medlemmene i menighetsrådet.

Den siden som nå heter "Kontakt oss" er en direkte fortsettelse av denne første siden, forteller leder i menighetsrådet, Nils-Kristian Møller. Det er Møller selv som har redigert siden fra starten.

 

 

19.11.2011 / 22.01.2012 (Musikksiden)
Lørdag 11. februar kl 19:00
Stange kirke
Korkonsert
Ely Cathedral Choir
"Sølvguttene" fra England
Billetter kr 200,- (kr 50,- barn/student)
Lørdag 11. februar kommer et elitekor fra Ely (12 mil nordøst for London) i England for å holde konsert i Stange kirke. Koret er på en ukes Norgesturné som starter i Bergen, og avslutter i Oslo domkirke. Underveis synger koret i Stange og Lillehammer.
Ely Cathedral Choir er et kor av ca. 30 gutter og menn som har sunget daglige gudstjenester i Ely Cathedral siden 1500-tallet. Selv om Ely er et lite sted med bare 15 000 innbyggere, har byen klart å opprettholde og videreføre et domkor av høy kvalitet i flere hundre år.
Koret har spilt inn en rekke plater og ble verdenskjent etter at albumet med ”The Choirboys” med to gutter fra Ely Cathedral Choir kom ut i 2005.
 
OBS! Dette er korets eneste opptreden på Hedemarken!
 
Alle bildene er tatt av domorganisten, Paul Trepte.
 
Klikk på bildet av plakaten for å åpne den i PDF-format.
Klikk på bildet av plakaten for å åpne den i PDF-format.
24.10.2011

Nytt menighetsråd for perioden 2011-2015

Det nyvalgte menighetsrådet har hatt sitt første møte der oppgavene ble fordelt. Under gudstjenesten søndag 23. oktober ble det nye rådet presentert for menigheten. Det nye menighetsrådet tar formelt over ansvaret 1. november.

Les mer...

 
05.10.2011
50års-konfirmanter 2011
Foto: Gunnar Hellum

50-års konfirmanter i Stange kirke 2. oktober

Stange menighet inviterer hvert år de som ble konfirmert i Stange kirke for 50 år siden, til kirken en søndag i oktober. I år ble dette på den 2. oktober, dagen for høsttakke­festen, og 26 jubilanter takket ja til invitasjonen. Etter gudstjenesten hadde menighetens diakoniutvalg tradisjonen tro stelt istand "kirkekaffe" med snitter og kaker på Stange menighetssenter Vollbo. Det ble en hyggelig sammenkomst med allsang og livlig prat rundt bordene.

Se større bilde og les mer...

 
13.09.2011

Nytt menighetsråd er valgt

Valget var 11. og 12. september. Det ble avgitt 342 stemmer hvorav 27 forhåndsstemmer. To tredjedel av stemmesedlene var endret med tilleggsstemmer og strykninger. Det nyvalgte menighetsrådet starter sin funksjonstid 1. november.

Valgresultatet kan du lese her...

28.07.2011

Åpen kirke tre uker i sommer

Stange kirke har vært åpen for interesserte de tre siste ukene i juli, mandag til fredag klokken 11 til 15. Det har vært godt besøk av turister og andre tilreisende, sier primus motor for tiltaket, Grethe Breck. Den siste uken har det også vært flere som har søkt kirkens stillhet og fred og tent lys i forbindelse med tragedien på Utøya og i Oslo.

Et hvitt skilt i veikanten viste at kirken var åpen.

19.03.2011

Menighetens årsmelding for 2010

Søndag 13. mars hadde Stange menighet årsmøte på Stange menighetssenter Vollbo etter gudstjenesten. Årsmelding med regnskaper ble gjennomgått og det ble valgt representanter til menighetssenterets styre. Soknepresten ga en kort orientering om den kommende gudstjenestereformen. Årsmeldingen og regnskapene kan leses og eventuelt skrives ut fra denne linken: Årsmøte 2011...

 

 
30.12.2010

Juletrefest og JuleSMUK femte juledag 29. desember

Stange menighet arrangerte sin tradisjonelle juletrefest femte juledag, 29. desember, på menighetssenteret (Vollbo). Juletrefesten samlet nærmere 50 deltakere, store og små. Etter juletrefesten var det JuleSMUK for våre yngre ungdommer. Det var ca 30 som kom og hygget seg på denne ekstra SMUK-kvelden i romjula.

Les mer...

 
09.12.2010

Lys våken 27.-28. november

Lys Våken er et arrangementet for 11-åringer i menigheten med bl.a. overnatting i kirkerommet natt til første søndag i advent og deltakelse i kirkeårets første gudstjeneste. Det var hele 19 barn som deltok iår. Du kan lese mer om arrangementet og se på bildene ved å følge linken under.

Les mer og se bildene fra Lys våken 2010...

 

Du kan også kikke på bildene fra 2009 og 2008.

 

 
02.11.2010
Jorinda
Jorinda i Stange kirke

Spillet om Jorinda i Stange kirke

Spillet om Jorinda, et musikkspill for barn som handler om middelalderens møte mellom den gamle folketrua og den nye kristentrua, ble fremført i Stange kirke lørdag 30. og søndag 31. oktober. Spillet er skrevet av Oddvar Karvainen Øieren, trosopplærer i Hamar domprosti, og er musikksatt av Øyvind Berg. Skuespiller Anne Flugstad er den tredje av de tre profesjonelle aktørene som klarer å få barn til å levere så gjennomført flotte prestasjoner som vi her fikk oppleve i kirka vår. Det er nettopp byggingen av den første Stange-kirka som er rammen for spillet, og derfor var det også moro at spillet ble fremført i selve kirka.

 
19.12.2010

50-års konfirmanter i Stange kirke 10. oktober

Som i tidligere år hadde menigheten invitert de som ble konfirmert i Stange kirke for 50 år siden, til kirken en søndag i oktober. 24 av dem takket ja til invitasjonen. Etter gudstjenesten hadde menighetens diakoniutvalg stelt istand med snitter og kaker på Stange menighetssenter Vollbo. Det ble en hyggelig sammenkomst med allsang og livlig prat rundt bordene.

Se bildene fra kirken og fra Vollbo...

 
07.10.2010
Jorinda 2009
Jorinda 2009 i Hamardomen
Foto: Jan Veflingstad

Spillet om Jorinda

Spillet om Jorinda er et musikkspill for barn. Det er Oddvar Karvainen Øieren, trosopplærer i Hamar domprosti, som har laget spillet og det fremføres av barn fra menighetene i Stange. Det er to forestillinger iår, 30. og 31. oktober, begge dager kl 1700 i Stange kirke. Billettene koster kr 150 for voksne og kr 100 for barn og skoleungdom. Barn under skolealder går gratis. Billettinntektene bidrar til å dekke utgifter til instruktør og lydanlegg. Spillet er en del av trosopplæringsprogrammet TIDSBROEN i Hamar domprosti og støttes av Stange kirkelige fellesråd.

Last ned plakaten til spillet i PDF-format

 
05.08.2010

Friluftsgudstjenesten på Hestnebben 1. august 2010

Vi var ikke mange som trosset dårlige værutsikter og bega oss til Hestnebben med campingstol eller sitteunderlag og medbragt niste til kirkekaffe denne søndagen 1. august. Men vi ble velsignet med bedre vær enn fryktet og spaserturen fra parkeringsplassen gikk uten vann over skosålene, til denne tradisjonelle friluftsgudstjenesten ved Mjøsas bredd der himmelen er kirketaket og naturen er vår altertavle.

Les mer og se bilder fra Hestnebben...

 
01.08.2010

Kammerkonsert i Stange kirke 6. august

Vertavokvartett

Neste konsert i Stange kirke er kammerkonserten "Lidenskap" fredag 6. august kl 1900, arrangert av Festspillene i Elverum i samarbeid med Stange kirkes musikkutvalg. på programmet står Leos Janacek Sonate for fiolin & klaver, Robert Schumann Märchenbilder for bratsj & klaver, Hugo Wolf Italiensk Serenade og Cesar Franck Sonate for fiolin og klaver i A-dur op.12. Artistene er Henning Kraggerud (fiolin), Helge Kjekshus (klaver), Lars Anders Tomter (bratsj) og Vertavokvartetten.

 
23.06.2010

Den irske artisten Andrea Rice holder konsert i Stange kirke søndag 25. juli

Andrea Rice

Andrea Rice vil i sommer gjennomføre sin ellevte turne i Norge. I løpet av 5 uker vil hun holde 26 konserter rundt om i bygder og på tettsteder. Konsertprogrammets tittel er "The Best of Ireland Folk & Ballad". Søndag 25. Juli, kl 1900 blir det konsert i Stange kirke.

I Norge er Andrea blitt kjent som en folkelig artist og er således en fremragende ambassadør for de irske sang og musikk tradisjoner. På en sjarmerende måte forteller hun små historier som binder sammen sanger og folketoner slik at konsertene blir både svært underholdende og minnerike.

Andrea er opptatt av at konsertene arrangeres i spennende lokaliteter med "atmosfære", hvor hun kommer tett på publikum. Andrea’s musikere er Fee Dobbin (bass og bohran), Susan Guiney (fiolin) og Martha Guiney (fløyte), selv synger hun samt spiller gitar og den irske harpen (det nasjonale folkemusikk instrumentet).

 
05.04.2010

Stange menighets årsmøte 21. mars 2010

Stange menighets årsmøte ble avholdt på Stange menighetssenter Vollbo søndag 21. mars 2010. Årsmøtet behandlet menighetsrådets årsmelding og regnskaper og det var anledning til spørsmål og diskusjon.

Les mer om årsmøtet...

 
11.12.2009

"Lys Våken 2009" i Stange kirke

Lys Våken - arrangementet ble også iår gjennomført i Stange kirke natt til første søndag i det nye kirkeåret, det vil si natt til første søndag i advent. Arrangementet er et ledd i dåpsopplæringen og går ut på å invitere 11-åringer til å være sammen i kirken fra lørdag kveld til og med søndagens gudstjeneste. I dette inngår overnatting i kirkerommet. Det er selvsagt voksne ledere tilstede hele tiden.

Se bilder fra Lys Våken 2009

11.11.2009

Menighetsrådet 2009-2011

Bildet viser noen av rådsmedlemmene på kurs i Storhamar kirke 3/11. Fra venstre: Heidi Maurdal Kristiansen, Gaute Nøkleholm, Trond Enemo, Grete Irene Breck, Ellen Torill Haug Lillegård og Nils-Kristian Møller.
Hildegunn Nysæther Hansen, Arne Såstad og Vegard Fikke var ikke tilstede på kurset.

Nytt menighetsråd ble valgt ved kirkevalget 13.-14. september 2009. Funksjonstiden er denne gangen to år, fra november 2009 til oktober 2011. Vanlig funksjonstid er fire år, men departementet gjør forsøk med valgordningen som ledd i demokratireformen, så denne gangen ble det bare to år.

Det nye menighetsrådet konstituerte seg 2. november. Nils-Kristian Møller ble valgt som leder mens Heidi Maurdal Kristiansen ble valgt til nestleder og Ellen Torill Haug Lillegård ble valgt til sekretær. Heidi leder også diakoniutvalget og har følge av Hildegunn Nysæther Hansen og Grete Irene Breck. Grete er også menighets­rådets representant i musikkutvalget. Vegard Fikke leder barne- og ungdomsutvalget og har følge av Arne Såstad og Eleonora Eikemo Hagen. Gaute Nøkleholm og Trond Enemo ble valgt inn i redaksjonsutvalget for menighetsbladet.

 

07.12.2008

"Lys Våken" 2008 – 11-åringer overnattet i kirken

18 11-åringer pluss voksne overnattet i kirken natten til første søndag i advent.

Se bilder fra arrangementet

 

26.10.2008

Konfirmantene fra 1958 møttes igjen i Stange kirke 26. oktober 2008

21 fra det opprinnelige kullet på 50 konfirmanter i 1958 møttes i Stange kirke og på Vollbo.

Klikk her for å se bildet fra kirken

 

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 30. november 2019.