Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Musikk og kultur i Stange menighet

Musikkarrangementer i Stange kirke

Denne siden er ikke lenger i bruk.
Musikkarrangementer i Stange kirke blir bekjendtgjort i lokalavisene.
For gudstjenester, se Gudstjenestelisten.

Spørsmål om bruk av Stange kirke eller Stange menighetssenter Vollbo til konserter og andre musikkarrangementer rettes til Stange menighets musikkutvalg, epost: musikk@stangemenighet.no
 

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 6. mai 2016.