Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke
Stange menighets misjonsavtale med NMS

DETTE ER DERE MED PÅ I ENGLAND

Å arbeide blant totalt kirkefremmed ungdom

Tror dere at de fleste her i Europa kjenner til kristendommen? Da skal dere få møte Jordan. Han er fra England og har aldri hørt om Jesus. Nå går Jordan i kakao- og fotballgruppa i kirka og synes at dette med Jesus er interessant. Han sier ikke at han tror ennå, men forteller at gruppa betyr veldig mye. Så får han stadig mer kunnskap og blir kjent med Jesus. Og han får oppleve at Gud virkelig elsker oss mennesker. Også fotballgutter fra Carlisle.

Kirkene i Nord-England har mistet kontakten med ungdommen, men også flere andre generasjoner er borte fra kirkene. Dette gjør Den anglikanske kirke og NMS noe med gjennom å starte ungdomsmenigheter i Carlisle bispedømme.

En stor del av de unge er fra tredje til femte generasjons kirkefremmede. De har aldri lest i Bibelen og kjenner ikke til bibelske personer og historier. De har ikke hørt noe om Jesus. For Jordan og kameratene er kakao- og fotballgruppa det første møtet de har hatt med kristne, og den aller første gangen de hører evangeliet.

I ungdomsmenighetene er det viktig at de unge føler seg hjemme, og arbeidet bygges opp både rundt cellegrupper, større samlinger der flere grupper møtes og en årlig feiring for hele bispedømmet.

For første gang på 50 år er det nå en forsiktig vekst i antall unge med kirketilhørighet, og det er startet ungdsommenigheter i ni av bispedømmets prostier.

Fakta om England:

England, Wales, Skottland og Nord-Irland utgjør kongedømmet Storbritannia.
Innbyggere: 64 millioner
Religion: 75 prosent kristne, men etter hvert mer og mer sekularisert

Hva gjør NMS i England:

Hovedfokuset for NMS i England er arbeid blant kirkefremmed ungdom i alderen 11-18 år. I Cumbria fylke, hvor byen og bispedømmet Carlisle ligger, var det da NMS og Den anglikanske kirke begynte arbeid i 2010, bare 235 ungdommer i hele fylket som var involverte i kirken én gang i måneden eller mer.

 

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 9. april 2017