Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Stange og Tangen menighetsblad

Klikk på bildet av bladet for å lese Stange og Tangen menighetsblad i PDF-format på nettet eller skrive det ut.

Bildene i nettversjonen av bladet er noe redusert i kvalitet for å begrense filstørrelsen.

På grunn av endringene i arbeidssituasjonen vår i 2020 er det ikke gitt ut noe nytt nummer av bladet hittil i år.

 


 
Stange og Tangen menighetsblad Nr. 3-4 - 2019
 
Vår nye diakon
Babysang 2019-2020
LysVåken (Stange/Tangen)
Min kirkebok 4
Tårnagenter
Vikar på plass
Kim, alle klokker!
Spennende nye tider...
Arnfinns hjørne: Bibelen til alle
Ranya menighetspedagog
Nytt menighetsråd valgt i Stange
Tangens nye menighetsråd
Leie av Stange menighetssenter Vollbo
Slekters gang
Det nærmer seg advent og jul, og mye skjer i
  kirkene våre
Kirke og menighet
Leie av Tangen menighetshus
Drop-in juleverksted
Gudstjenester i Stange og Tangen
 
 
  Støtt våre annonsører - de støtter oss! 
 
Klikk på bildet for å lese bladet i PDF-format
for Adobe Reader (leseprogram)

Størrelse 1150 kB.
 
 
Stange og Tangen menighetsblad Nr. 2 - 2019
 
Takk til Gunnhild!
1.Mai-prisen til Dag Arne Syverinsen
Vi er alle pinsevenner!
Takk til Nærmiljøsentralen på Tangen
Det arbeides ved Stange kirke
Konfirmantenes pilegrimsvandring
Om Valget 2019
Menighetsbladet trenger annonsører
Slekters gang
Arnfinns hjørne: 2019 Bokens år / Bibelen til alle
Organistens hjørne
Leie av Stange menighetssenter Vollbo
Kirke og menighet
Leie av Tangen menighetshus
Gudstjenester i Stange og Tangen
Følg oss på Facebook!
 
 
 
  Støtt våre annonsører - de støtter oss! 
 
Klikk på bildet for å lese bladet i PDF-format
for Adobe Reader (leseprogram)

Størrelse 1537 kB.

 
 
 

 
Stange og Tangen menighetsblad Nr. 1 - 2019
 
Kopi av Huseby-madonnaen til Stange kirke
Hva er babysang?
Påske og oppstandelsens håp
Leie av Stange menighetssenter Vollbo
Bygdefolk samles i arbeidet for Stange kirke
Organistens hjørne
Tempus Pontem for 10–16 år
Årsmøte i Tangen menighetsråd
Menighetsbladet trenger annonsører
Slekters gang
Konfirmasjon 2019
Arnfinns hjørne
Kirke og menighet
Leie av Tangen menighetshus
Gudstjenester i Stange og Tangen
 
  Støtt våre annonsører - de støtter oss! 
Klikk på bildet for å lese bladet i PDF-format
for Adobe Reader (leseprogram)

Størrelse 1131 kB.
 
 
Stange og Tangen menighetsblad Nr. 2 - 2018
 
Det var mye mørke som omgav Jesu fødsel
Konfirmantleir i Mesnali i august
Konfirmantene i Stange
Leie av Stange menighetssenter Vollbo
Julens musikk
Sent med godt!
Drop-in juleverksted
50 år
HalloVenn
Juletrefest på Vollbo menighetssenter
Slekters gang
Kirke og menighet
Leie av Tangen menighetshus
Gudstjenester i Stange og Tangen
 
 
 
  Støtt våre annonsører - de støtter oss! 
 
Klikk på bildet for å lese bladet i PDF-format
for Adobe Reader (leseprogram)

Størrelse 1408 kB.

 
 
 

 
Stange og Tangen menighetsblad Nr. 1 - 2018
 
Den nye menighetspedagogen
          Anne Randi Stensrud Ritter
For barn og unge i Stange og Tangen våren 2018
Organistens hjørne
Nyheter fra Tangen menighet
Leder: Menigetsbladets dårlige økonomi
Tenk på det: Påskeandakt 2018
Stange – Carlisle, England
Slekters gang
Konfirmasjon 2018
Leie av Stange menighetssenter Vollbo
Kirke og menighet
Leie av Tangen menighetshus
Gudstjenester i Stange og Tangen
 
  Støtt våre annonsører - de støtter oss! 
Klikk på bildet for å lese bladet i PDF-format
for Adobe Reader (leseprogram)

Størrelse 1255 kB.
 
 
Stange og Tangen menighetsblad Nr. 4 - 2017
 
Leder: Lyset i mørketida
Tenk på det: Ledestjernen
Tre raske spørsmål
Min salme
Vi presenterer de frivillige
Misjonsvinduet: Ungdomsarbeid i England
Størst av alt: Babysang, LysVåken,
  Min kirkebok, Tårnagenter
Slekters gang
Arnfinns hjørne: VIPPS i kirken
Internasjonal kafé
Organistens hjørne
Kirke og menighet
Kirketorget
Gudstjenester i Stange og Tangen
Drop-in juleverksted
Barnas side
 
 
 
  Støtt våre annonsører - de støtter oss! 
 
Klikk på bildet for å lese bladet i PDF-format
for Adobe Reader (leseprogram)

Størrelse 4222 kB.

 
 
 

 
Klikk på bildet for å lese bladet i PDF-format
for Adobe Reader (leseprogram)

Størrelse 11723 kB kan ta litt tid å laste ned.

 
  Støtt våre annonsører - de støtter oss! 
Stange og Tangen menighetsblad Nr. 3 - 2017
 
Leder: Nåde
Tenk på det: Guds rettferdighet
Reformasjonen har kraft også i dag
Arnfinns hjørne: En glede å gjøre noe for kirken
Biskop em. Laila Riksaasen Dahl innledet 500-årsjubiléet
  for reformasjonen i Stange kirke
Nytt fra Tangen menighetsråd
Menighetspedagog i Tro Vest
Mellom himmel og jord: Nåden alene!!
Etterlattegruppe våren 2018
Estlandskveld
Estlandsgruppa informerer
Åpen kirke sommeren 2017: Roland Grau fra Lichtenau
  i Sør-Tyskland og 280 andre besøkte Stange kirke
  i sommer
Misjonsvinduet: Symbol for lutherske kirker
Reformasjonsmarkeringer i Stange menighet
Reformasjonshistorien fra 1517 til 2017
Vi presenterer de ansatte: Gudrun Fjågesund
20 spørsmål om litt av hvert
Konserter og arrangementer fram mot jul i Tangen og
  Strandlykkja kirker
Babysang invitasjon
Konfirmantleir på Mesnali 2017
Vi har en lys levende forfatter iblant oss!
Halloween på Tangen
Gjenbruksbutikken i Brumunddal er åpnet
Organistens hjørne
Min salme
Leie av Tangen menighetshus
Stange menighetsblad for 50 år siden
Vi presenterer de frivillige
Internasjonal kafé
Slekters gang
Leie av Stange menighetssenter Vollbo
Tre raske spørsmål
Kirke og menighet
Kirketorget
Gudstjenester i Stange og Tangen
Barnas side
 
 
 
Stange og Tangen menighetsblad Nr. 2 - 2017
 
Leder: Tapte generasjoner?
Organistens hjørne
Tenk på det: Alt har en grunn!
Arnfinns hjørne: Fra menighetsrådet
Et møte med Monica Myhre og alle de andre på Brakka
KONFIRMANTLEIR på Mesnalia 15.–19.august 2017
Vellykket fasteaksjon i Stange
Reformasjonsjubileet: Tesene på kirkedøren, hva ...?
6-årsbok og 7-års CD
1.maiprisen til Kristian Engevold!
Martin Luther, reformasjonen og salmesangen
Misjonsvinduet: Ungdom i kirken
Mellom himmel og jord: «Ære være Faderen og...
Pilegrimsvandring med konfirmantene
Et godt sted å være
Babysang
Konsert med Mjøsfolk!
Min salme
«Arv og endring» Olsokarrangement på Domkirke...
Leie av Tangen menighetshus
Stange menighetsblad for 50 år siden
Vi presenterer de frivillige
Slekters gang
Konfirmasjon 2017
Internasjonal kafé
Leie av Stange menighetssenter Vollbo
Ny gjenbruksbutikk: Jeg har en drøm
Hjertlig takk til Nærmiljøsentralen
Kirke og menighet
Kirketorget
Gudstjenester i Stange og Tangen
Nytt fra Tangen menighetsråd
Nytt fra Tangen menighetsråd, Diakonigruppa
 

 
Klikk på bildet for å lese bladet i PDF-format
for Adobe Reader (leseprogram)

Størrelse 967 kB.

 
  Støtt våre annonsører - de støtter oss! 
 
 

 
Klikk på bildet for å lese bladet i PDF-format
for Adobe Reader (leseprogram)

Størrelse 3022 kB kan ta litt tid å laste ned.

 
Stange og Tangen menighetsblad Nr. 1 - 2017
 
Leder: Exit statskirken
Organistens hjørne
Tenk på det: En øvelse i nærvær
Mellom himmel og jord: Faste – Påske – Pinse
Arnfinns hjørne: Koster det penger?
Egil Zedell: Min egen svakhet og troens styrke
Tur til Mercy Center i Estland
Kan vi fortsatt lære noe av Luther?
Misjonsvinduet: Fra Kamerun til England
Invitasjon til samlivskurs for par
Vi presenterer de frivillige
Leie av Tangen menighetshus
Stange menighetsblad for 50 år siden
Slekters gang
Om Tro Vest og planlegging...
Tangen menighet på facebook
Leie av Stange menighetssenter Vollbo
50-års konfirmantene på Tangen 2016
Min salme
Kirke og menighet
Kirketorget
Gudstjenester i Stange og Tangen
Ja, vi elsker dette vannet
Nytt fra Tangen menighetsråd
 
  Støtt våre annonsører - de støtter oss! 
 
 
Stange og Tangen menighetsblad Nr. 4 - 2016
 
Leder: Tanker om jul og advent
Juletradisjoner
Tenk på det: Hamar biskops andakt til menighets-
  bladene julen 2016
Organistens hjørne
Konfirmanter i Stange 2017
Nytt fra menighetsråd og fellesråd i Stange
Juleevangeliet
JuleQuiz
Misjonsvinduet: Radiobølgen som når ut
Vi presenterer de frivillige
Den store barnedåpen
Min salme
Foregripende på Reformasjonsjubileet 1517–2017
Kort rapport fra Oddvar
Arnfinns hjørne: Penger og menighet
50-årskonfirmanter i Stange
Menighetspedagogen har ordet!
Konfirmanter i Stange 2016
To konfirmasjonsgudstjenester i Stange til våren!
Juleverksted på Vollbo
Konfirmanter Tangen og Strandlykkja 2016
Konfirmanter Tangen og Strandlykkja 2017
Mellom himmel og jord: Engler?
Leie av Tangen Menighetshus
Nytt fra Tangen Menighetsråd
Stange menighetsblad for 50 år siden
Internasjonal kafé
Slekters gang
Leie av Stange menighetssenter Vollbo
Tangen menighetsråd inviterte for første gang til
  Halloweenfeiring i år!
Tangen 50-årskonfirmanter
Kirke og menighet
Kirketorget
Gudstjenester i Stange og Tangen
Barnas side
 

 
Klikk på bildet for å lese bladet i PDF-format
for Adobe Reader (leseprogram)

Størrelse 2271 kB kan ta litt tid å laste ned.

 
  Støtt våre annonsører - de støtter oss! 
 
 

 
Klikk på bildet for å lese bladet i PDF-format
for Adobe Reader (leseprogram)

Størrelse 2144 kB kan ta litt tid å laste ned.

 
  Støtt våre annonsører - de støtter oss! 
Stange og Tangen menighetsblad Nr. 3 - 2016
 
Leder: Det kristne fellesskap
Organistens hjørne
Tenk på det: Norsk salmebok nr. 443: En salme
  av Olav H. Hauge
Portrettintervju med Emil Røise Håkensen
Nytt fra menighetsrådet på Tangen
Misjonsvinduet: Døv voluntør til Kamerun
Fremføring av «Haugtussa» av Arne Garborg
Tur til Lalumsvangen
Menighetens misjonsbasar
Vi presenterer de frivillige
Min salme
Sommerfest hos Nina den 20.juni
Ungdomskafé på Tangen menighetshus?
Arnfinns hjørne: Gammeldags eller moderne
Også i sommer var Stange kirke en åpen kirke
Presentasjon av de nye i Menighetsrådet på Tangen
Ny vertinne på Tangen Menighetshus
Etterlattegruppe våren 2017
Menighetspedagogen har ordet!
”Salt of the Earth”
Tilbake til Hedmark i 2016 – med ny, moderne
  og spennende musikalmusikk
Mellom himmel og jord: Allehelgen
Leie av Tangen Menighetshus
Trosopplæringsplan er ferdig
Babysang høst 2016
Stange menighetsblad for 50 år siden
Medhjelpere til minnestunder
Hjernetrim i mørke høstkvelder
Slekters gang
Internasjonal kafé
Leie av Stange menighetssenter Vollbo
Mesnali konfirmantleir 2016
Kirke og menighet
Kirketorget
Gudstjenester i Stange og Tangen
Julesalmekveld 4. desember kl. 18.00 i Tangen kirke
Ny versjon av Fader vår er tatt i bruk
Barnas side
 
 
 
Stange og Tangen menighetsblad Nr. 2 - 2016
 
Leder: Om kirken bør være en samfunnsaktør
Tenk på det: Du er ikke alene
Arnfinns hjørne: ...og du får være med
Hva skjer i kirka?
Organistens hjørne
Menighetspedagogen har ordet!
Misjonsvinduet: Kamerun – Stange menighets misjonsprosjekt
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon: Rent vann til 59
  mennesker fra Tangenkonfirmantene
Personlig vekst. Trygghet. Vennskap. Gratis leder-
 erfaring. Silje og Emma trives som ungdomsledere
Pilegrimsvandring i friskt vårvær
499 år siden reformasjonen – prester i Hamar
  domprosti i Luthers fotspor
Mellom himmel og jord: Nåde
Leie av Tangen Menighetshus
Sommerfest-uke på Sjusjøen/Mesnali 20.24.juli 2016
Min salme
Stange menighetsblad for 50 år siden
Hjernetrim i lyse sommerkvelder
Slekters gang
Internasjonal kafé
Leie av Stange menighetssenter Vollbo
1. mai-prisen 2016 til Nils Ringnes
Kirke og menighet
Kirketorget
Gudstjenester i Stange og Tangen
Barnas side
 
  Støtt våre annonsører - de støtter oss! 
 

 
Klikk på bildet for å lese bladet i PDF-format
for Adobe Reader (leseprogram)

Størrelse 2256 kB kan ta litt tid å laste ned.

 
 
 

 
Klikk på bildet for å lese bladet i PDF-format
for Adobe Reader (leseprogram)

Størrelse 2151 kB kan ta litt tid å laste ned.

 
  Støtt våre annonsører - de støtter oss! 
Stange og Tangen menighetsblad Nr. 1 - 2016
 
Leder: Kirken skal samle alle
Tenk på det: Å elske kirken
Støtt Fasteaksjonen – gi håp: Våre konfirmanter samler
  inn til Kirkens Nødhjelp – ta godt imot dem!
Menighetspedagogen har ordet: Ingen dvaletid i Tro Vest
Stange menighets misjonsprosjekt i Kamerun:
  Skoleveien ut av fattigdom
Intimasjon
Mandela musikalen ”Salt of the Earth” 2016
Vi presenterer de frivillige
Konfirmasjon 2016
Organistens hjørne
Fint med litt ettertanke og sammenheng
  – årsmøte i Stange menighet
Arnfinns hjørne: Annerledes dag
LysVåken 2016
”Vaskeballetten” trenger flere folk
Mellom himmel og jord: Gudstjenester på
  maidagene våre
Leie av Tangen Menighetshus
Stange menighetsblad for 50 år siden
Martin Lennox slutter som kantor i Stange
Menighetsbladet trenger annonsører
Slekters gang
Internasjonal kafé
Leie av Stange menighetssenter Vollbo
Nytt glattkjøringskurs
Min salme
Kirke og menighet
Kirketorget
Gudstjenester i Stange og Tangen
Barnas side
 
 
 
Stange og Tangen menighetsblad Nr. 4 - 2015
 
Leder: Det nye kirkeåret
Juleevangeliet
Tenk på det: «...og tusene barnehender mot
  himmelen ljosa held.»
«Eventyreren» Jan finner trygghet i Jesus
Tangen menighetsråd takker for seg
Drop-in juleverksted på Vollbo
Misjonsmesse på Stange menighetssenter
Misjonsvinduet: 90 år i Kamerun
Nytt fra Stange Menighetsråd
Jubileet i Strandlykkja
Min salme
Musikknytt ved Martin Lennox
Organistspalten
Menighetspedagogen har ordet!
”Salt of the Earth” a musikal about Nelson Mandela
  and us
Bli med på en annerledes natt og oppdagelsesferd
  i kirken!
Mellom himmel og jord: «Unnfanget ved Den hellige
  ånd, født av jomfru Maria»
Tusen takk!
Stange menighetsblad for 50 år siden
Ett mål er å bli konfirmert
Slekters gang
Internasjonal kafé
Leie av Stange menighetssenter Vollbo
50års konfirmanter Tangen
Avslutning for Odvar Støen
Kirke og menighet
Kirketorget
Leie av Tangen Menighetshus
Gudstjenester i Stange og Tangen
Barnas side
 

 
Klikk på bildet for å lese bladet i PDF-format
for Adobe Reader (leseprogram)

Størrelse 3077 kB kan ta litt tid å laste ned.

 
  Støtt våre annonsører - de støtter oss! 
 
 

 
Klikk på bildet for å lese bladet i PDF-format
for Adobe Reader (leseprogram)

Størrelse 5993 kB kan ta litt tid å laste ned.

 
  Støtt våre annonsører - de støtter oss! 
Stange og Tangen menighetsblad Nr. 3 - 2015
 
Leder: Kirkevalget – bruk stemmeretten din!
100-årsjubileum i Strandlykkja kirke
Tenk på det: Pilegrim – en fremmed underveis
Odvar Støen er pensjonist
Presentasjon av kandidater
  til menighetsrådsvalget i Tangen
Presentasjon av kandidater
  til menighetsrådsvalget i Stange
Nytt fra Stange Menighetsråd
Vaffeltreff i Sjømannskirkeregi
Musikknytt Stange og Tangen
Stange seniordans
Salmekvelder
Misjonsvinduet: Videre til Laos
110 konfirmanter på leir
Stange menighetsblad for 50 år siden
Menighetspedagogen Øyvind Å. Berg har ordet
Flinke pensjonister på Tangen!
Vi presenterer de frivillige
Internasjonal kafé
Konfirmantene i Stange kirke 7. juni 2015
Konfirmantene i Tangen kirke 31. mai 2015
Spillet om Jorinda settes opp igjen i Stange kirke
Slekters gang
Besøk fra Estland 23.–25. september
Leie av Stange menighetssenter Vollbo
Mellom himmel og jord: Salme 8
Åpen kirke sommeren 2015 – besøkende fra hele
  14 land
Kirke og menighet
Kirketorget
Leie av Tangen Menighetshus
Gudstjenester i Stange og Tangen
Barnas side
 
 
 
Stange og Tangen menighetsblad Nr. 2 - 2015
 
Leder: Veivalg for en fremtidig kirkeordning
Tenk på det: Pinse – kirkens bursdag
Vil fortsette som tekstleser i Stange kirke
Min salme
Misjonsvinduet: Til Thailand
Konfirmasjonstanker fra Ingrid Kristine Hoel
Musikknytt
Stange menighetsblad for 50 år siden
Kirkejubileet i Strandlykkja 2015
Ungdom om samfunn og kirke og sånn...
1. maiprisen 2015 til Odvar Støen
Salmekveld på Vollbo
Historie opp på veggen i Stange kirke
Konfirmantenes pilegrimsvandring
Stange Kirkelig Fellesråd, Økonomiplan 2015–2018
Nytt fra Stange menighetsråd
Kirkevalg høsten 2015 (artikkel 3 av 3)
Vi presenterer de frivillige
Slekters gang
Leie av Stange menighetssenter Vollbo
Mellom himmel og jord: Den tredje trosartikkel
Samarbeid med Ottestad menighet
Internasjonal kafé
Kirke og menighet
Kirketorget
Leie av Tangen Menighetshus
Gudstjenester i Stange og Tangen høsten 2015
Ny salmekveld i Stange kirke søndag 14. juni
Stange Kirke sommeren 2015
Barnas side
 
  Støtt våre annonsører - de støtter oss! 
 

 
Klikk på bildet for å lese bladet i PDF-format
for Adobe Reader (leseprogram)

Størrelse 3171 kB kan ta litt tid å laste ned.

 
 
 

 
 
  Støtt våre annonsører - de støtter oss! 
 
Klikk på bildet for å lese bladet i PDF-format
for Adobe Reader (leseprogram)

Størrelse 5594 kB kan ta litt tid å laste ned.
Stange og Tangen menighetsblad Nr. 1 - 2015
 
Til de unge: Tenk på en kirkelig utdannelse!
Konfirmantene på Tangen
Tenk på det: Alvor og optimisme
Leder: Søndag og helligdager
Øyvind Å. Berg ny trosopplærer
LysVåken i Tangen kirke 8. februar
Nytt fra Tangen menighetsråd
Årsmøte i Tangen menighet 13. april 2015
Innsamlingsaksjon i Kamerun til klinikken i Kamerun
Stange Normisjon
Men hvem var Maria Magdalena?
Vi presenterer de frivillige
Meld deg på gratis «glattkjøringskurs» for nye brudepar!
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015:
  I kriser er vann kritisk
Karnevalsgudstjeneste på Tangen
Mega-kirke i Amerika
Min salme
Musikknytt
Kirkestatistikk for Stange 2014
Kirkestatistikk for Tangen 2014
Nytt fra Stange Menighetsråd
Stange menighetsblad for 50 år siden
Slekters gang
Leie av Stange menighetssenter Vollbo
Mellom himmel og jord: La oss bekjenne vår hellige tro!
Konfirmasjon i Tangen kirke 31. mai
Konfirmasjon i Stange kirke 7. juni
Stange kirkelige fellesråd Investeringsbudsjett 2015
Internasjonal kafé
Kirke og menighet
Kirketorget
Leie av Tangen Menighetshus
Gudstjenester i Stange og Tangen
Barnas side
 
 
 

 

 


Nr 1   2014

Nr 2   2014

Nr 3   2014

Nr 4   2014
   

Nr 1   2013

Nr 2   2013

Nr 3   2013

Nr 4   2013
   

Nr 1   2012

Nr 2   2012

Nr 3   2012

Nr 4   2012
   

Nr 1   2011

Nr 2   2011

Nr 3   2011

Nr 4   2011

Nr 5   2011
 

Nr 1   2010

Nr 2   2010

Nr 3   2010

Nr 4   2010

Nr 5   2010
 

Nr 1   2009

Nr 2   2009

Nr 3   2009

Nr 4   2009

Nr 5   2009
 

Nr 1   2008

Nr 2   2008

Nr 3   2008

Nr 4   2008

Nr 5   2008
 

Nr 1   2007

Nr 2   2007

Nr 3   2007

Nr 4   2007

Nr 5   2007
 

Nr 1   2006

Nr 2   2006

Nr 3   2006

Nr 4-5   2006

Nr 6   2006
 

Nr 1   2005

Nr 2   2005

Nr 3   2005

Nr 4   2005

Nr 5   2005

Nr 6   2005

Nr 1   2004

Nr 2   2004

Nr 3   2004

Nr 4   2004

Nr 5   2004

Nr 6   2004

Nr 1   2003

Nr 2   2003

Nr 3   2003

Nr 4   2003

Nr 5   2003

Nr 6   2003

Nr 1   2002

Nr 2   2002

Nr 3   2002

Nr 4   2002

Nr 5   2002

Nr 6   2002

Nr 1   2001

Nr 2   2001

Nr 3   2001

Nr 4   2001

Nr 5   2001

Nr 6   2001

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799

Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Menighetsrådsleder:   Arnfinn Bjørgen tel.: 916 70 353 arnfinn.bjorgen@stangemenighet.no
Sokneprest: Frede Mandt Fjågesund   tel.: 957 54 142   frede.fjagesund@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
I forbindelse med at menigheten i 2020 har fått ny nettside på adressen kirken.no/stange, er innholdet på stangemenighet.no redusert.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 2. juli 2020.