Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Stange menighet

Kirkekontoret

Alle henvendelser om dåp, vielse, begravelse og andre kirkelige handlinger, kirkelig administrasjon og kirkens bygninger og gravplasser i Stange kommune.

Besøksadresse:   Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange
          Kontortid kl 0830 - 1530
Postadresse:    Postboks 214
          2336 STANGE
Telefon:      6257 8930
Fax:        6257 9140 
Epost:       kirkekontoret@stangemenighet.no

Ansatte:
 Kirkeverge    Ivar Manum         9343 8165 im@stange.kirken.no
 Konsulent    Lisbeth Halvorsen     6257 8930 lh@stange.kirken.no
 Konsulent    Gudrun Fjågesund      6257 8930 gf@stange.kirken.no
 Sokneprest    Frede Mandt Fjågesund   9575 4142 ff@stange.kirken.no
 Kantor      Jan Asbjørn Liberg     9346 7395 jaliberg@hotmail.com
 Trosopplærer   Ranya Staangstad Karlsen  9329 9499 rsk@stange.kirken.no
 Trosopplærer   Anne Randi Stensrud Ritter 4048 4011 ar@stange.kirken.no

Stange kirke:
 Kirketjener   Øystein Engen       9207 3190 oe@stange.kirken.no
 Helgekirketjener Johanne Melbye       9748 2648 jm@stange.kirken.no

Mer informasjon om Stange kirkelige fellesråd, se lenger ned på siden.

Telefonnummer og telefaks til prestekontorene i Stange kommune, kirkene og alle ansatte:   Telefonliste (PDF)

Stange menighetssenter Vollbo

Styreleder   Pål Godager        9061 7485 paal.godager@stangemenighet.no
Kasserer    Arnfinn Bjørgen      9167 0353 kasserer@stangemenighet.no


Stange menighetsråd

Postadresse:  Postboks 214
        2336 STANGE
Epost:     menighetsradet@stangemenighet.no

Listen over menighetsrådets sammensetning og fordeling av oppgaver etter valget i 2019 er foreløpig ikke klar. Listen nedenfor gjelder menighetsrådets sammensetning før valget i 2019.


Leder     Arnfinn Bjørgen      9167 0353 arnfinn.bjorgen@stangemenighet.no
Nestleder   Ulrika Gardskär      4158 1801 ulrika.gardskar@stangemenighet.no
Sokneprest   Frede Mandt Fjågesund   9575 4142 frede.fjagesund@stangemenighet.no
Medlemmer   Vegard Fikke       9165 9061 vegard.fikke@stangemenighet.no
        Trond Enemo        4819 5682 trond.enemo@stangemenighet.no
        Torill Røhne       9548 4443 torill.rohne@stangemenighet.no
        Ragnhild Nyhus      9111 3576 ragnhild.nyhus@stangemenighet.no
        Pål Godager        9061 7485 paal.godager@stangemenighet.no
        Tsghereda G. Okubalidet  9739 3144 tsghereda.ghirmay.okubalidet@stangemenighet.no
Vararepr.   Grete Ostnes Hubred    9885 9576 grete.hubred@stangemenighet.no
        Anne Venke Johnsrud    9114 6883 anne.venke.johnsrud@stangemenighet.no
        Keith William Fraser   4685 0775 keith.william.fraser@stangemenighet.no
        Christopher Gjør     9343 7748 christopher.gjor@stangemenighet.no

Kasserer    Arnfinn Bjørgen      9167 0353 kasserer@stangemenighet.no


Gudstjenesteutvalget:
Sokneprest   Frede Mandt Fjågesund   9575 4142 frede.fjagesund@stangemenighet.no
Kantor     Jan Asbjørn Liberg    9346 7395 jaliberg@hotmail.com
        Ulrika Gardskär      4158 1801 ulrika.gardskar@stangemenighet.no
        Trond Enemo        4819 5682 trond.enemo@stangemenighet.no


Trosopplæringsutvalget:
Sokneprest   Frede Mandt Fjågesund   9575 4142 frede.fjagesund@stangemenighet.no
        Vegard Fikke       9165 9061 vegard.fikke@stangemenighet.no
        Grete Ostnes Hubred    9885 9576 grete.hubred@stangemenighet.no
        Ulrika Gardskär      4158 1801 ulrika.gardskar@stangemenighet.no
        May Sigrun Rusdal Fikke  6257 1574 may.sigrun.rusdal.fikke@stangemenighet.no


Diakoniutvalget:
        Torill Røhne       9548 4443 torill.rohne@stangemenighet.no
        Tsghereda G. Okubalidet  9739 3144 tsghereda.ghirmay.okubalidet@stangemenighet.no
        Anne Venke Johnsrud    9114 6883 anne.venke.johnsrud@stangemenighet.no
        Toril Hensvoll


Musikkutvalget:
Kantor     Jan Asbjørn Liberg    9346 7395 jaliberg@hotmail.com
        Ulrika Gardskär      4158 1801 ulrika.gardskar@stangemenighet.no
        Ola Nordsveen       4151 3090 ola.nordsveen@stangemenighet.no


Redaksjonsutvalget:
Redaktør    Frede Mandt Fjågesund   9575 4142 frede.fjagesund@stangemenighet.no
        Trond Enemo        4819 5682 trond.enemo@stangemenighet.no
        Pål Godager        9061 7485 paal.godager@stangemenighet.no

Webredaktør  Nils-Kristian Møller   9060 0193 nk.moller@stangemenighet.no


Styret for Stange menighetssenter Vollbo:
Fra men.rådet: Pål Godager        9061 7485 paal.godager@stangemenighet.no
        Arnfinn Bjørgen      9167 0353 arnfinn.bjorgen@stangemenighet.no
        Vegard Fikke       9165 9061 vegard.fikke@stangemenighet.no
Årsmøtevalgte: Kari Gjerstad       9715 3443 kari.gjerstad@stangemenighet.no
        Inger Bye         6257 1432 inger.bye@stangemenighet.no
        Ola Grønvold       4886 5850 ola.gronvold@stangemenighet.no
Sokneprest   Frede Mandt Fjågesund   9575 4142 frede.fjagesund@stangemenighet.noStange kirkelige fellesråd

www.stange.kirken.no

Besøksadresse: Kirkekontoret, Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange
Postadresse:  Postboks 214
        2336 STANGE
Telefon:    6257 8930
Fax:      6257 9140 
Epost:     fellesradet@stange.kirken.no

Daglig leder: Ivar Manum, kirkeverge   9343 8165 im@stange.kirken.no
Konsulent:   Gudrun Fjågesund      6257 8930 gf@stange.kirken.no
Konsulent   Lisbeth Halvorsen     6257 8930 lh@stange.kirken.no
Trosopplærer  Ranya Staangstad Karlsen  9329 9499 rsk@stange.kirken.no
Trosopplærer  Anne Randi Stensrud Ritter 4048 4011 ar@stange.kirken.no

Leder av fellesrådet:
        Vegard Fikke        9165 9061 vegard.fikke@stangemenighet.no

Stange kirkelige fellesråd omfatter følgende menigheter (sokn):
        Ottestad
        Stange
        Tangen
        Romedal
        Vallset

Stange-menighetene inngår i:
        Hamar domprosti
        Hamar bispedømme

Linker

Kirken.no
Kirken.no er nettportalen til informasjonsavdelingen i Kirkerådet og gir en integrert presentasjon av kirkens strukturer og virksomhetsområder.
Bibelen.no
Bibelen.no viser de siste bibeltekstene som er oversatt og utgitt av Det Norske Bibelselskap, samt noen tidligere utgaver.
Kirkens SOS
Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste. Vi tilbyr en anonym og uforpliktende samtale - på vår krisetelefon 22 40 00 40 eller via en SOS-melding fra våre nettsider www.kirkens-sos.no.

 

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 18. januar 2020.