Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Gudstjenester i Stange og Tangen menigheter

3. desember 2017 - 22. mars 2018

03.12. Første søndag i Advent

STANGE KIRKE kl 1100

LysVåken-gudstjeneste.
Frede M. Fjågesund og inviterte 11-åringer.
Ofr. menighetens barne og ungdomsarbeid. Kirkekaffe.

TANGEN KIRKE kl 1700

Lysmesse. Nina Th. Bredsdorff og skoleelever.
Ofr. Kirke/skole-opplegget. Julegrantenning etterpå.

10.12. Andre søndag i Advent

STANGE KIRKE kl 1100

Høymesse. Frede M. Fjågesund.
Ofr. Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

STANGE KIRKE kl 1500

Vi synger og spiller julen inn.
Lokal musikkaktører

TANGEN KIRKE kl 1800

Julesalmekveld. Nina Th. Bredsdorff og Jan Liberg. Kirkekaffe.

17.12. Tredje søndag i Advent

STANGE KIRKE kl 1800

Lysmesse. Frede M. Fjågesund og konfirmantene. Ofr. Konfirmantarbeidet

24.12. Julaften

STANGE SYKEHJEM kl 1200

Julaftensgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.

STANGE KIRKE kl 1430

Familiegudstjeneste.
Frede M. Fjågesund. Ofr. Kirkens Nødhjelp.

STRANDLYKKJA KIRKE kl 1430

Julaftensgudstjeneste.
Nina Th. Bredsdorff. Ole Petter Saxrud deltar. Ofr. Kirkens Nødhjelp

STANGE KIRKE kl 1600

Julaftensgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund. Ofr. Kirkens Nødhjelp.

TANGEN KIRKE kl 1600

Julaftensgudstjeneste.
Nina Th. Bredsdorff. Ole Petter Saxrud deltar. Ofr. Kirkens Nødhjelp

25.12. Juledag

STANGE KIRKE kl 1100

Høytidsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund. Ofr. Sjømannskirken

TANGEN KIRKE kl 1100

Høytidsmesse.
Nina Th. Bredsdorff. Ole Petter Saxrud og Tangen Mandskor deltar.
Ofr. Menighetsarbeidet.

31.12. Nyttårsaften

STANGE KIRKE kl 1600

Nyttårsmeditasjon.
Nina Th. Bredsdorff. Felles for Stange og Tangen menigheter.
Ofr. Menighetens barne- og ungdomsarbeid

07.01. Kristi Åpenbaringsdag

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1100

Misjonsgudstjeneste. Frede M. Fjågesund.
Ofr. NMS/Misjonsprosjektet

TANGEN KIRKE kl 1700

Helligtrekongers fest.
Nina Th. Bredsdorff. Vi synger jula ut og går rundt juletreet.
Espa og Tangen musikkorps spiller. Ofr. Menighetsarbeidet.

14.01. Andre søndag i Åpenbaringstiden

Ingen gudstjeneste

21.01. Tredje søndag i Åpenbaringstiden

STANGE KIRKE kl 1800

Liturgigudstjeneste med konfirmantene. Frede M. Fjågesund

28.01. Såmannssøndag

STANGE KIRKE kl 1100

Høymesse. Frede M. Fjågesund

TANGEN KIRKE kl 1800

Liturgimesse med konfirmantene.
Nina Th. Bredsdorff

04.02. Kristi forklarelsesdag

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1100

Høymesse.
Frede M. Fjågesund

11.02. Fastelavnssøndag

TANGEN KIRKE kl 1100

Karnevalsmesse. Nina Th. Bredsdorff.
Inviterte 8- og 9-åringer.

18.02. Første søndag i Fastetiden

STANGE KIRKE kl 1100

Familiegudstjeneste.
Frede M. Fjågesund og 8-åringer som Tårnagenter.

25.02. Andre søndag i Fastetiden

STRANDLYKKJA KIRKE kl 1100

Høymesse. Nina Th. Bredsdorff

02.03. Fredag

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1900

Gudstjeneste på Kvinnenes internasjonale bønnedag. Nina Th. Bredsdorff

04.03. Tredje søndag i Fastetiden

TANGEN KIRKE kl 1100

LysVåken-messe.
Nina Th. Bredsdorff og inviterte 11- og 12-åringer.

11.03. Fjerde søndag i Fastetiden

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1100

Prekengudstjeneste. Frede M. Fjågesund

18.03. Maria Budskapsdag

TANGEN KIRKE kl 1800

Marimesse. Nina Th. Bredsdorff

22.03. Torsdag

TANGEN KIRKE kl 1015

Påskegudstjeneste. Nina Th. Bredsdorff.
Barnehagen, foreldre og besteforeldre invitert.

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 9. desember 2017.