Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Gudstjenester i Stange og Tangen menigheter

2. juni - 29. september 2019

02.06. Søndag før pinse

STANGE KIRKE kl. 1100

Konfirmasjonsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Mesnali Ungdomssenter

09.06. Pinsedag

TANGEN KIRKE kl. 11.00

Familiemesse.
Nina Th Bredsdorff.

STANGE KIRKE kl. 13.00

Høytidsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Menighetens arbeid. Kirkekaffe.

16.06. Treenighetssøndag

LAHLUMSVANGEN kl. 12.00

Friluftsgudstjeneste.
Nina Th. Bredsdorff.

23.06. 2. søndag i Treenighetstiden

BALBERG kl. 11.00

Friluftsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Menighetens arbeid.

30.06. 3. s. i treenighetstiden

TANGEN KIRKE kl 11.00

Høymesse.
Nina Th. Bredsdorff.

07.07. 4. s i treenighetstiden

STANGE KIRKE kl 11.00

Høymesse.
Nina Th. Bredsdorff.

14.07. 5. s. i treenighetstiden

Ingen gudstjeneste.

21.07. 6. s. i treenighetstiden/Aposteldagen

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 11.00

Høymesse.
Frede M. Fjågesund.

28.07. 7. s. i treenighetstiden

STANGE KIRKE kl 11.00

Pilegrimsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund, pilegrimsprest Lars Erlend Kielland.

04.08. 8. s. i treenighetstiden

TANGEN KIRKE kl 11.00

Høymesse.
Frede M. Fjågesund.

11.08. 9. s. i treenighetstiden

STANGE KIRKE kl 11.00

Høymesse.
Frede M. Fjågesund.

18.08. 10. s. i treenighetstiden

Ingen gudstjeneste

25.08. 11. s. i treenighetstiden

TANGEN KIRKE kl 11.00

Familiemesse.
Nina Th. Bredsdorff.

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1800.

Salmekveld

01.09. 12. s. i treenighetstiden

STANGE KIRKE kl 11.00

Høsttakkegudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.

08.09. 13. s. i treenighetstiden

TANGEN KIRKE kl 11.00

Høymesse.
Nina Th. Bredsdorff.

15.09. 14. s. i treenighetstiden/Vingårdssøndag

STANGE KIRKE kl 11.00

Familiegudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.

22.09. 15 s. i treenighetstiden

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 11.00

Prekengudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.

29.09. 13. s. i treenighetstiden

STRANDLYKKJA KIRKE kl 18.00

Konfirmantpresentasjon.
Nina Th. Bredsdorff.

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 31. mai 2019.