Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Gudstjenester i Stange og Tangen menigheter

01.12.2019 - 26.04.2020

01.12. 1. søndag i Advent

OTTESTAD KIRKE kl. 1100

Familiemesse med LysVåken.
11-åringer fra Stange og Ottestad.
Frede M. Fjågesund og Svein A. Lillejord.

TANGEN KIRKE kl. 1700

Lysmesse.
Nina Th. Bredsdorff.
Ofr. Samarbeid skole/kirke.

STANGE KIRKE kl. 1900

Julesalmekveld.
Frede M. Fjågesund og Jan Liberg.

07.12. Lørdag

VOLLBO kl. 1000 – 1300

Juleverksted.

08.12. 2. søndag i Advent

STANGE KIRKE kl. 1100

Høymesse.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Menighetens barne- og ungdomsarbeid.

TANGEN KIRKE kl. 1800

Julesalmekveld.
Nina Th. Bredsdorff og Jan Liberg. Tangen Damekor.

15.12. 3. søndag i Advent

STANGE KIRKE kl. 1800

Lysmesse med konfirmantene og Frede M. Fjågesund.
Ofr. Menighetsarbeidet

24.12. Julaften

STANGE SYKEHJEM kl. 1100

Julaftensgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.

STANGE KIRKE kl. 1430

Julaftensgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Kirkens Nødhjelp.

STRANDLYKKJA KIRKE kl. 1430

Julaftensgudstjeneste.
Nina Th. Bredsdorff.
Ofr. Kirkens Nødhjelp

STANGE KIRKE kl. 1600

Julaftensgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Kirkens SOS.

TANGEN KIRKE kl. 1600

Julaftensgudstjeneste.
Nina Th. Bredsdorff.
Ofr. Kirkens Nødhjelp.

25.12. Juledag

STANGE KIRKE kl. 1100

Høytidsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Sjømannskirken

TANGEN KIRKE kl. 1100

Høytidsmesse.
Nina Th. Bredsdorff.
Tangen Mandskor.
Ofr. Menighetens arbeid.

31.12. Nyttårsaften

STANGE KIRKE kl. 1600

Nyttårsmeditasjon felles for Stange og Tangen.
Nina Th. Bredsdorff.
Ofr. Menighetens barne- og ungdomsarbeid.

2020

05.01. Kristi Åpenbaring

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl. 1100

Misjonsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Misjonsprosjektet i Stange.

TANGEN KIRKE kl. 1700

Familiemesse på Hellig Tre Kongers søndag.
Nina Th. Bredsdorff.
Vi synger jula ut og går rundt juletreet.
Espa og Tangen musikkorps deltar.

19.01. 3. søndag i Åpenbaringen

STANGE KIRKE kl. 1800

Liturgigudstjeneste.
Frede M. Fjågesund og Jan Liberg.

26.01. Såmannssøndag

STANGE KIRKE kl. 1100

Familiegudstjeneste.
Frede M. Fjågesund

TANGEN KIRKE kl. 1800

Liturgigudstjeneste.
Nina Th. Bredsdorff og Jan Liberg.

02.02. Kyndelsmesse

TANGEN KIRKE kl. 1100

Høymesse.
Nina Th. Bredsdorff.

09.02 Såmannssøndag

STANGE KIRKE kl. 1100

Høymesse.
Frede M .Fjågesund

16.02. Kristi forklarelsesdag

STRANDLYKKJA KIRKE kl. 1100

Høymesse.
Nina Th. Bredsdorff.

VOLLBO kl. 1800

Salmekveld.
Frede M. Fjågesund og Jan Liberg

23.02. Fastelavn

TANGEN KIRKE kl. 1100

Familiemesse.
Nina Th. Bredsdorff.

STANGE KIRKE kl. 1100

Høymesse.
Frede M. Fjågesund

06.03 Fredag

VOLLBO kl.1900

Kvinnenes internasjonale bønnedag.
Økumenisk samarbeid. Nina Th. Bredsdorff

08.03 2.søndag i fastetiden

VOLLBO kl. 1100

Høymesse.
Frede M. Fjågesund

15.03 3.søndag i fastetiden

Tangen kirke kl. 1100

Familiemesse.
Nina Th. Bredsdorff

Stange kirke kl. 1800

Gudstjeneste.
Frede M. Fjågesund

22.03 Maria Budskapsdag

STANGE KIRKE kl.1100

Familiegudstjeneste.
Frede M Fjågesund

TANGEN KIRKE kl. 1800

Marimesse.
Nina Th. Bredsdorff

05.04 Palmesøndag

STANGE KIRKE kl. 1100

Høymesse.
Frede M. Fjågesund

TANGEN KIRKE kl. 1300

Høymesse.
Nina Th. Bredsdorff

09.04 Skjærtorsdag

VOLLBO kl.1700

Aftensang med påfølgende kveldsmat
Frede M. Fjågesund

STRANDLYKKJA KIRKE kl. 1900

Aftensang med påfølgende kveldsmat på Mostu skole.
Nina Th. Bredsdorff

10.04 Langfredag

STANGE KIRKE kl. 1800

Musikk, lesninger, meditasjon
Nina Th. Bredsdorff , Frede M. Fjågesund, Jan Liberg.

12.04 Påskedag

Stange kirke kl. 1100

Høytidsmesse.
Frede M. Fjågesund

Tangen kirke kl. 1100

Høytidsmesse.
Nina Th.Bredsdorff,
Kirkekaffe

26.04 3. søndag i påsketiden

Tangen kirke kl. 1700

Pilegrimsmesse
med alle konfirmanter og alle prester.

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 30. november 2019.