Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Gudstjenester i Stange og Tangen menigheter

18. november 2018 - 31. mars 2019

18.11. 26.søndag i Treenigheten

TANGEN KIRKE kl. 1100

Familiemesse.
Ole Elias Holck. Inviterte 4-5-åringer.

25.11. Domssøndag/Kongedag

STANGE KIRKE kl. 1100

Høymesse.
Frede M. Fjågesund

02.12. 1. søndag i Advent

STANGE KIRKE kl. 1100

Familiegudstjeneste med LysVåken.
Felles med Ottestad menighet.
Frede M. Fjågesund og Svein A. Lillejord.
11-åringer invitert.

TANGEN KIRKE kl. 1700

Lysmesse.
Ole Elias Holck.

09.12. 2. søndag i Advent

STANGE KIRKE kl. 1100

Høymesse.
Frede M. Fjågesund

STANGE KIRKE kl. 1500

Synger og spiller julen inn ved Stange skolekorps.

TANGEN KIRKE kl. 1800

Julesalmekveld.

16.12. 3. søndag i Advent

STANGE KIRKE kl. 1100

Lysmesse.
Frede M. Fjågesund og konfirmantene.

24.12. Julaften

STANGE SYKEHJEM kl. 1100

Julegudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.

STANGE KIRKE kl. 1430

Julegudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.

STRANDLYKKJA kl. 1430

Julegudstjeneste.
Marthe Holm Simonsen.

STANGE KIRKE kl. 1600

Julegudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.

TANGEN KIRKE kl. 1600

Julegudstjeneste.
Marthe Holm Simonsen.

25.12. Første juledag

STANGE KIRKE kl. 1100

Høytidsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.

TANGEN KIRKE kl. 1100

Høytidsgudstjeneste.
Marthe Holm Simonsen.

31.12. Nyttårsaften

Stange kirke kl. 1600   (Det er feil tidsangivelse i menighetsbladet)

Nyttårsmeditasjon.
Frede M. Fjågesund.

2019

06.01. Kristi åpenbaringsdag

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl.1100

Misjonsgudstjeneste. Frede M. Fjågesund.

TANGEN KIRKE kl.1700

Høymesse. Hellig tre kongersfest.
Nina Th. Bredsdorff.

13.01. 2. søndag i åpenbaringstiden

STANGE KIRKE kl. 1800

Liturgiaften.
Frede M Fjågesund.

20.01. 3. søndag i åpenbaringstiden

TANGEN KIRKE kl. 1100

Høymesse.
Nina Th. Bredsdorff

27.01. 4. søndag i åpenbaringstiden

STANGE KIRKE kl. 1100

Høymesse.
Frede M. Fjågesund

03.02. 5 søndag i åpenbaringstiden

TANGEN KIRKE kl.1100

Familiemesse. Lys Våken.
Nina Th. Bredsdorff

10.02. 6. søndag i åpenbaringstiden

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl.1800

Salmekveld.

17.02.Såmannssøndag

STANGE KIRKE kl. 1100

Familiemesse.
Min kirkebok for 4-åringer. Frede M. Fjågesund

TANGEN KIRKE kl. 1800

Liturgimesse.
Nina Th. Bredsdorff

24.02.Kristi forklarelsesdag

STANGE KIRKE kl. 1100

Høymesse.
Frede M. Fjågesund

01.03. Fredag - Kvinnenes internasjonale bønnedag

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl. 1900

Gudstjeneste

03.03. Fastelavnssøndag

TANGEN KIRKE kl. 1100

Karnevalsmesse.
Nina Th. Bredsdorff

10.03. 1. søndagi fastetiden

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl. 1100

Prekengudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Menighetens årsmøte.

17.03. 2. søndag i fastetiden

STRANDLYKKJA KIRKE kl. 1100

Høymesse.
Nina Th. Bredsdorff

24.03. Maria budskapsdag

STANGE KIRKE kl. 11.00

Familiegudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.Tårnagenter.

TANGEN KIRKE. kl. 18.00

Marimesse.

31.03. 3. søndag i fastetiden

STANGE KIRKE kl. 11.00

Høymesse.
Frede M. Fjågesund

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 30. desember 2018.