Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Gudstjenester i Stange og Tangen menigheter

10. mars - 23. juni 2019

10.03. 1. søndag i fastetiden

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl. 1100

Prekengudstjeneste. Frede M. Fjågesund.
Ofr. Menighetens arbeid. Kirkekaffe.
Menighetens årsmøte.

17.03. 2. søndag i fastetiden

STRANDLyKKJA KIRKE kl. 1100

Høymesse med LysVåken.

24.03. Maria budskapsdag

STANGE KIRKE kl. 11.00

Familiegudstjeneste.
Frede M. Fjågesund. Tårnagenter.
Ofr. Familie og Medier. Kirkekaffe.

TANGEN KIRKE kl. 18.00

Marimesse. Nina Th. Bredsdorff.

31.03. 3. søndag i fastetiden

STANGE KIRKE kl. 11.00

Høymesse. Frede M. Fjågesund.
Ofr. Kirkens SOS. Kirkekaffe.

07.04. 4. søndag i fastetiden

ROMEDAL KIRKE kl. 1400

Ungdomsgudstjeneste.

14.04. Palmesøndag

STANGE KIRKE kl. 1100

Familiegudstjeneste.
Frede M. Fjågesund. Utdeling av kirkebok til 6-åringer.
Ofr. Menighetens arbeid for barn og unge. Kirkekaffe.

TANGEN KIRKE kl. 1300

Høymesse. Nina Th. Bredsdorff.

18.04. Skjærtorsdag

STANGE HELSE- OG OMSORGSSENTER kl.1100

Prekengudstjeneste. Frede M. Fjågesund.

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl. 1700

Skjærtorsdagsgudstjeneste og kveldsmat.
Frede M. Fjågesund.Ofr. Menighetens diakoniarbeid

STRANDLyKKJA KIRKE kl. 1900

Skjærtorsdagsgudstjeneste og kveldsmat.
Nina Th. Bredsdorff.

19.04. Langfredag

STANGE KIRKE kl. 1800

Meditasjonsmusikk og lesninger.
Felles for Stange og Tangen.
Frede M. Fjågesund og Nina Th. Bredsdorff.
Ofr. Israelmisjonen

21.04. Påskedag

STANGE KIRKE kl. 1100

Høytidsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Menighetens arbeid. Kirkekaffe.

TANGEN KIRKE kl. 1100

Høytidsgudstjeneste.
Nina Th. Bredsdorff.

28.04. 2. søndag i påsketiden

TANGEN KIRKE kl. 1700

Pilegrimsmesse. Avslutning på konfirmantenes
pilegrimsvandring fra Stange til Tangen.

01.05. 1.mai

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl. 1100

Solidaritetsgudstjeneste. Frede M. Fjågesund.
Ofr. Kristne arbeideres Forbund

TANGEN KIRKE kl. 1100

Solidaritetsgudstjeneste.
Nina Th. Bredsdorff.

05.05. 3. søndag i påsketiden

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl. 1100

Økumenisk gudstjeneste.
Frede M. Fjågesund. Ofring. Kirkekaffe.

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl. 1800

Salmekveld.
Frede M. Fjågesund og Jan Liberg.

12.05. 4. søndag i påsketiden

STANGE KIRKE kl. 1100

Høymesse. Frede M. Fjågesund.
Ofr. NMS, misjonsprosjektet.
Kirkekaffe.

TANGEN KIRKE kl. 1800

Ung messe.
Samtale med konfirmantene. Nina Th. Bredsdorff.

17.05. Grunnlovsdagen

STRANDLyKKJA KIRKE kl. 0900

17.mai-gudstjeneste.
Nina Th. Bredsdorff.

STANGE KIRKE kl. 1000

17.mai-gudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. IKO – Trosopplæringsmateriell

TANGEN KIRKE kl. 1030

17.mai-gudstjeneste.
Nina Th. Bredsdorff.

19.05. 5. søndag i påsketiden

STANGE KIRKE kl. 1100

Ung messe.
Samtale med konfirmantene.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Estlandskomiteen

26.05. 6. søndag i påsketiden

STRANDLyKKJA KIRKE kl. 1000

Konfirmasjonsgudstjeneste.
Nina Th. Bredsdorff.

TANGEN KIRKE kl. 1200

Konfirmasjonsgudstjeneste.
Nina Th. Bredsdorff.

02.06. Søndag før pinse

STANGE KIRKE kl. 1100

Konfirmasjonsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Mesnali Ungdomssenter

09.06. Pinsedag

TANGEN KIRKE kl. 1100

Høytidsgudstjeneste.
Nina Th Bredsdorff.

STANGE KIRKE kl. 1300

Høytidsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Menighetens arbeid. Kirkekaffe.

16.06. Treenighetssøndag

LAHLUMSVANGEN kl. 1200

Friluftsgudstjeneste.
Nina Th. Bredsdorff.

23.06 2. søndag i Treenighetstiden

BALBERG kl. 1100

Friluftsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Menighetens arbeid

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 27. mars 2019.