Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Gudstjenester i Stange menighet

22. juli - 4. november 2018

Søndag 22. juli - 9. søndag i treenighetstiden

Stange kirke kl. 1100

Høymesse. Nina Th. Bredsdorff.

Søndag 5. august - 11. søndag i treenighetstiden

Stange kirke kl 1100

Høymesse. Nina Th. Bredsdorff.

Torsdag 16. august

Mesnalia leirsted kl 1800

Globalt marked, med etterfølgende gudstjeneste i Mesnali kirke.

Avslutningsgudstjeneste på konfirmantleir.

Søndag 19. august - 13. søndag i treenighetstiden

Stange kirke kl. 11.00

Høymesse. Frede M Fjågesund.

Ungdom fra vår vennskapsmenighet i England vil være med på gudstjenesten og kirkekaffe i prestegården. Dette er en mulighet å bli bedre kjent med menighetens misjonsprosjekt.

Søndag 26. august - Vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden

Stange menighetssenter Vollbo kl.1100

Høymesse. Frede M. Fjågesund.

Søndag 2. september - 15. søndag i treenighetstiden

Stange kirke kl 1100

Høymesse. Frede M. Fjågesund. Bibler til 9.åringene.

Søndag 16. september – 17. søndag i treenighetstiden

Stange kirke kl 1300

Familiegudstjeneste. Frede M. Fjågesund. Høsttakkegudstjeneste. CD til 5-åringer.

Søndag 30.september – 19. søndag i treenighetstiden

Stange kirke kl 1100

Ung Messe. Konfirmantpresentasjon. Frede M. Fjågesund.

Søndag 7. oktober - 20. søndag i treenighetstiden

Stange menighetssenter Vollbo kl 1100

Prekengudstjeneste. Frede M. Fjågesund.

Søndag 28. oktober – Bots- og bønnedag

Stange kirke kl 1100

Høymesse. Frede M. Fjågesund. 50-årskonfirmantjubileum.

Søndag 4. november - Allehelgensdag

Stange kirke kl 1800

Allehelgensgudstjeneste. Frede M. Fjågesund.

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 10. juli 2018.