Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Gudstjenester i Stange og Tangen menigheter

24. september - 17. desember 2017

24.09. Sekstende søndag i treenighetstiden

STANGE KIRKE kl 1100

Familiemesse og høsttakkefest.
Reformasjonstema:
«Skaperverket er ikke til salgs».
Frede M. Fjågesund og Oddvar Øieren.
Utdeling av CD til 5-åringer.
Ofr. Menigheten arbeid

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1400

Ung messe.
Menighetspedagogene Ranya Staangstad Karlsen og Oddvar Karvainen Øieren.
Liturger Nina Th. Bredsdorff og Frede M. Fjågesund

30.09. Lørdag

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1200

Musikkandakt.
Jan A. Liberg og Frede M. Fjågesund

01.10. Syttende søndag i treenighetstiden

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1100

Prekengudstjeneste. Frede M. Fjågesund.
NMS 175 år.
Ofr. Misjonsprosjektet.

04.10. Onsdag

TANGEN KIRKE kl 1900

Salmekveld.
Nina Th. Bredsdorff og Jan Liberg.

08.10. Attende søndag i treenigheten

TANGEN KIRKE kl 1100

Reformasjonsgudstjeneste med tema «Frelsen er ikke tilsalgs».
Nina Th. Bredsdorff.
Ofr. Iko-forlaget

15.10. Nittende søndag

STANGE KIRKE kl 1100

Høymesse med 50-årskonfirmantjubileum.
Frede M. Fjågesund.
Reformasjonstema: «Frelsen er ikke til salgs».
Ofr. Menighetens diakoniarbeid.

19.10. Torsdag

TANGEN KIRKE kl 1015

Høsttakkefest med barnehagen og Nina Th. Bredsdorff

22.10. Tjuende søndag i treenigheten

TANGEN KIRKE kl 1100

Høymesse med 50-årskonfirmantjubileum.
Nina Th. Bredsdorff.
Ofr. diakoniarbeidet

29.10. Bots- og bønnedag

STANGE KIRKE kl 1100

Reformasjonsgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Stefanusalliansen.

TANGEN KIRKE kl 1800

Reformasjonsgudstjeneste med tema «Nåde».
Nina Th. Bredsdorff.
Kirkekaffe.

31.10. Onsdag, Reformasjonsdagen

HAMAR DOMKIRKE kl 1800
Reformasjonsgudstjeneste for hele prostiet.

05.11. Allehelgenssøndag

TANGEN KIRKE kl 1100

Allehelgensgudstjeneste.
Nina Th. Bredsdorff.
Solberg-messa framføres av Tangen Damekor.
Ofr. Menighetsarbeidet.
Kirkekaffe.

STANGE KIRKE kl 1800

Allehelgensgudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Menighetens arbeid

12.11. Tjuetredje søndag i treenigheten

TANGEN KIRKE kl 1100

Familiemesse med utdeling av kirkebok til 4-åringer og CD til 5-åringer.
Nina Th. Bredsdorff og Oddvar Øieren.
Ofr. Menighetens barnearbeid.
Saft og boller.

19.11. Tjuefjerde søndag i treenigheten

STANGE MENIGHETSSENTER VOLLBO kl 1100

Økumenisk gudstjeneste.
Frede M. Fjågesund.
Ofring.

26.11. Domssøndag

STANGE KIRKE kl 1100

Høymesse.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Diakoniarbeidet

03.12. Første søndag i Advent

STANGE KIRKE kl 1100

LysVåken-gudstjeneste.
Frede M. Fjågesund og inviterte 11-åringer.
Ofr. Menighetens barne- og ungdomsarbeid.
Kirkekaffe.

TANGEN KIRKE kl 1700

Lysmesse.
Nina Th. Bredsdorff og skoleelever.
Ofr. Kirke/skole-opplegget.
Julegrantenning etterpå.

10.12. Andre søndag i Advent

STANGE KIRKE kl 1100

Høymesse.
Frede M. Fjågesund.
Ofr. Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

STANGE KIRKE kl 1500

Vi synger og spiller julen inn.
Lokal musikkaktører

TANGEN KIRKE kl 1800

Julesalmekveld.
Nina Th. Bredsdorff og Jan Liberg.
Kirkekaffe.

17.12. Tredje søndag i Advent

STANGE KIRKE kl 1800

Lysmesse.
Frede M. Fjågesund og konfirmantene.
Ofr. Konfirmantarbeidet

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 29. september 2017.