Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

50-års konfirmanter i Stange kirke 4. oktober 2015

Som i tidligere år inviterte menigheten de som ble konfirmert i Stange kirke for 50 år siden, "gullkonfirmantene", til kirken en søndag i oktober. Iår var dette 4. oktober. Kullet i 1965 var på hele 57 konfirmanter, men det var bare 11 av disse som møtte denne fine høstdagen. Det var 12 som takket ja til invitasjonen, men en måtte melde forfall. Etter gudstjenesten hadde menighetens diakoniutvalg som tradisjonen er, stelt istand "kirkekaffe" med snitter, kake og kringle på Stange menighetssenter Vollbo. Turid Kraft Pettersen og Terje Moen skapte musikalsk hygge med egne framføringer og akkompagnement til allsang. Det ble en hyggelig sammenkomst med livlig prat rundt bordet.

Navnelisten under bildet er satt opp ut fra listen som gikk rundt etter at bildet var tatt. Dersom du ser at noe er feil, ber vi deg ta kontakt så snart som mulig, gjerne på epost til stangemenighet@stangemenighet.no.

Foto: NK Møller

Føreste rekke:
 1  Rolf Emilsen
 2  Kari (Johansen) Emilsen
 3  Unni (Hagen) Refsahl
 4  Egil Refsahl
 5  Gunnhild (Langseth) Hagen
 6  Leif Nyland


Andre rekke:
 7 Else /Nilsen) Andersen
 8 Else (Aas) Helgesen
 9 Arne Svenskerud
10 Per Erik Dahl
11 Marit (Gjerlaug) Sendstad
12 Sokneprest Frede Fjågesund

En av de fremmøtte hadde med seg en kopi av det gamle bildet fra konfirmasjonen slik det ble gjengitt i menighetsbladet.

Det ble også tatt noen bilder under kirkekaffen på menighetssenteret:

 

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 15. oktober 2015.