Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

50-års konfirmanter i Stange kirke 5. oktober 2014

Som i tidligere år inviterte menigheten de som ble konfirmert i Stange kirke for 50 år siden, "gullkonfirmantene", til kirken en søndag i oktober. Iår var dette 5. oktober og 22 av dem takket ja til invitasjonen. Etter gudstjenesten hadde menighetens diakoniutvalg som tradisjonen er, stelt istand "kirkekaffe" med snitter og kaker på Stange menighetssenter Vollbo. Det ble en hyggelig sammenkomst med livlig prat rundt bordene. Nils A Røhne hadde med seg gitaren og akkompagnerte allsangen.

Navnelisten under bildet er satt opp ut fra listen som gikk rundt etter at bildet var tatt. Det tas forbehold om feil avskrift i navn og plassering. Dersom du ser at noe er feil, ber vi deg ta kontakt så snart som mulig, gjerne på epost til stangemenighet@stangemenighet.no.

Foto: Gunnar Hellum

Føreste rekke:
 1 Evelyn Pettersen Grønvold
 2 Magnhild (Kraft-Pettersen) Søndmos
 3 Randi (Kristiansen) Bjørtomt
 4 Jorunn (Lien) Jakobi
 5 Ingebjørg (Skogly) Kirkerud
 6 Eva Kristine (Karlsen) Bergestad
 7 Inger (Nilsen) Iversen
 8 Kari Hensvold Brinck
 9 Helene Bohjort Grøndalen


Andre rekke:
10 Marit Thune Thorshaug
11 Eva Prestaasen Stein
12 Ragnhild S. Bakken
13 Knut Sørensen
14 Tore Nyland
15 Dag A. Anderssen
16 Nils A. Røhne17 Hallgrim Strand
18 Arve Johansen
19 Knut Hagen
20 Gunvor Volla Stensrud
21 Sissel (Kaatorp) Halvorsen
22 Brynhild Bjørge
23 Sokneprest Frede Fjågesund

Eventuelle korreksjoner til navnelisten sendes på epost til stangemenighet@stangemenighet.no eller SMS til 9060 0193.
Listen er korrigert 12/10-14 og 31/10-14.

Jorunn (Lien) Jakobi har scannet og sendt oss det gamle bildet fra konfirmasjonen. Vi har dessverre ingen navneliste til dette bildet.

Det ble også tatt noen bilder under kirkekaffen på menighetssenteret. Disse vil dukke opp her på siden når de er klare.

 

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 31. oktober 2014.