Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

50-års konfirmanter i Stange kirke 6. oktober 2013

Stange menighet inviterte også iår de som ble konfirmert i Stange kirke for 50 år siden, til "gullkonfirmasjon" med etterfølgende hyggesamvær. Dette er en tradisjon menighetsrådet ser frem til hver høst. I år ble jubilantene invitert til kirken 6. oktober, og det kom 28 voksne ungdommer. Etter gudstjenesten hadde menighetens diakoniutvalg tradisjonen tro stelt istand til "kirkekaffe" med smørbrød og kaker. Sammenkomsten ble denne gangen holdt i storstuen i prestegården. Det ble et hyggelig gjensyn for alle og praten gikk livlig ved bordene. Innimellom ble det også plass til et par allsanger, akkompagnert av organist Kari Bjørgen på flygelet.

Foto: Gunnar Hellum

Føreste rekke:
 1 Eva Johanne Johansen (Sørby)
 2 Wencke Løvås Haugsrud
 3 Toril Risbakken Sveum
 4 Lillian Evensen Karlstad
 5 Live Nordsveen Indreiten
 6 Anne Kari Sørensen
 7 Turid Sletli Aas
 8 Kari Finstad
 9 Anne Grethe Skyberg Gløtvold
10 Tove Lyng Gjøl


Andre rekke:
11 Turid Tolgensbakk Milli
12 Gerd Sållman Skymoen
13 Kari Øyen
14 Solvår Midtlund Skjønsberg
15 Solveig Kristiansen Røhne
16 Kjersti Andersen
17 Helene Maagaard (Rønning)
18 Bjørn Haug
19 Inger-Kari Utengen (Kalsveen)
20 Sokneprest Frede Mandt Fjågesund


Tredje rekke:
21 Ole Gjerlaug jr.
22 Svein-Erik Ødegaard
23 Jostein Bø
24 Jan Erik Lillejordet
25 Joar Aasen
26 Jens Kaurin
27 Ola Rindal
28 Kjell-Arne Andreassen
29 Arve Simensen

Hvis noen av jubilantene tok egne bilder i kirken eller på prestegården, oppfordrer vi til å dele bildene med oss andre. Bilder kan sendes på epost til stangemenighet@stangemenighet.no.

Navnelisten er skrevet av etter en liste der alle skrev navnet sitt. Redaktøren observerer at det ikke ble gitt retningslinjer for de som har skiftet etternavn etter konfirmasjonen. Det ideelle hadde vært om de som har skiftet, skrev sitt opprinnelige etternavn i parantes, slik noen også har gjort.

 

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 8. oktober 2013.