Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

50-års konfirmanter i Stange kirke 11. november 2012

Stange menighet inviterer hvert år de som ble konfirmert i Stange kirke for 50 år siden, til kirken en søndag i oktober/november. I år ble dette på den 11. november, og 32 jubilanter møtte opp. Etter gudstjenesten hadde menighetens diakoniutvalg tradisjonen tro stelt istand til "kirkekaffe" med snitter og kaker på Stange menighetssenter Vollbo. Det ble også denne gang en hyggelig sammenkomst med underholdning og livlig prat rundt bordene.

Foto: Gunnar Hellum

Føreste rekke:
1 Inger Johanne Ween Stensbak
2 Edith Gulbrandsen
3 Inger Johanne Andersen Maagaard
4 Grete Grønlund Skaaraas
5 Ragnhild Gjerstad Hovde
6 Synnøve Paulsen Martinsen
7 Kari Westad Ødegård
8 Astrid N. Refsdal
9 Ingrid Fjerdingstad (Prestaasen)
10 Turid Gjøl
11 Solvår Lang-Ree (Thune)


Andre rekke:
12 Åge Søgård
13 Knut Bergseng
14 Barbro Ust
15 Aase Myhrer (Bodén)
16 Annie Holm (Jensen)
17 Gerd I. Stenhaug
18 Magne Holm
19 Rolf Westerhaug
20 Frank Martinsen
21 Egil Brovold
22 Nils Arne Vasaasen
23 Tore Bergseng
24 Harald Sveum


Tredje rekke:
25 Arve Pedersen
26 Per Arne Arstad
27 Steinar Olsen
28 Trond Gjestvang
29 Hårek Klevsgård
30 Egil Michelson
31 Knut Fjæstad
32 Erik Deglum

Helt til høyre 
står sokneprest 
Frede Fjågesund

Jubilanter som tok egne bilder i kirken og på menighetssenteret, ble invitert til å dele bildene med oss andre. Bilder kan sendes på epost til stangemenighet@stangemenighet.no.

Ragnhild Gjerstad Hovde har fulgt oppfordringen og sendt oss et knippe bilder. Hun skriver "Hei og takk for kjempehyggelig gull-konfirmanttreff på søndag. Vi satte stor pris på arrangementet."

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 163, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 15. november 2012.