Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Bilder fra pilegrimsvandringen 29. april 2012

Her presenterer vi noen av de bildene Vegard tok under pilegrimsvandringen fra Stange til Tangen søndag 29. april. Under hvert bilde står et nummer. Det kan du bruke hvis du vil kommentere bildet eller om du ønsker originalen tilsendt på epost. Det er noen ganske like bilder, i håp om at du finner et du selv er på om som du kan være fornøyd med.

3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3999
4000
4001
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4038
4039

 

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 163, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 26. juli 2012.