Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Nytt menighetsråd for perioden 2011-2015

Bildet fra venstre: Sokneprest Frede Fjågesund, Helge Alm, Pauline Veen Johansen, Knut Erik Østgård, Astrid Johansen, Else-Marie Botterud, Trond Enemo, Anders Nøkleholm, Vegard Fikke og Nils-Kristian Møller. Ida Lundby, Anne Marit Olsen og Kari Bjørseth var dessverre forhindret fra å være tilstede.

Det nyvalgte menighetsrådet har hatt sitt første møte der oppgavene ble fordelt. Under gudstjenesten søndag 23. oktober ble det nye rådet presentert for menigheten.

Det nye menighetsrådet tar formelt over ansvaret 1. november.

Nils-Kristian Møller fortsetter som leder av rådet. Han fortsetter også i styret for Stange menighetssenter Vollbo og i styret for Åpen barnehage. Vegard Fikke blir ny nestleder og Anne Marit Olsen blir ny sekretær. Vegard fortsetter i Barne- og ungdomsutvalget og i styret for Stange menighetssenter Vollbo. Knut Erik Østgård blir med i Barne- og ungdomsutvalget og i styret for menighessenteret. Ida Lundby og Kari Bjørseth blir med i Barne- og ungdomsutvalget. Else-Marie Botterud og Astrid Johansen blir med i Diakoniutvalget. Pauline Veen Johansen blir menighetsrådets representant i Musikkutvalget. Pauline blir også med i Gudstjenesteutvalget og får der følge av Ida og av Anders Nøkleholm. Trond Enemo fortsetter i redaksjonskomitéen for menighetsbladet og får følge av Helge Alm. Helge tar også plass i styret for Åpen barnehage. Sokneprest Frede Fjågesund har fast plass i menighetsrådet.

Nils-Kristan Møller fortsetter som menighetens representant i Stange kirkelige fellesråd.

Gunvor Skovli fortsetter som eksternt tilknyttet kasserer for menighetsrådet.

 

Til forsiden >
Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for denne informasjonssiden.
Bildet av Stange kirke: © Nils-Kristian Møller
Denne siden ble opprettet 24. oktober 2011.