Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

50-års konfirmantene i Stange kirke 10. oktober 2010

Som i tidligere år hadde menigheten invitert de som ble konfirmert i Stange kirke for 50 år siden, til kirken en søndag i oktober. 24 av dem takket ja til invitasjonen. Etter gudstjenesten hadde menighetens diakoniutvalg stelt istand med snitter og kaker på Stange menighetssenter Vollbo. Det ble en hyggelig sammenkomst med allsang og livlig prat rundt bordene.

Nedenfor ser du først en oversikt over de som deltok. Deretter tre bilder fra kirken. Fotografen ber om unnskyldning for varierende kvalitet på bildene. Blitsen var ikke brukt på en stund og hadde nok litt dårlig batteri. Deretter noen bilder fra sammenkomsten på menighetssenteret.


Første rekke:
1 Edith (Johnsrud) Halvorsen
2 Evelyn (Johnsen) Løvås
3 Ragnhild (Michelson) Hagen
4 Karin Elisabet Bjerkely
5 Anne-Marit (Berg) Bækkevold
6 Turid Bodén Kjepso
7 Ragnhild Gulbrandsen

  

Andre rekke
8  Anne-Lise Karlsen
9  Else Andersen Tøstiengen
10 Peter Ree-Lindstad
11 Inger Lajla (Johansen) Søgaard
12 Frank Østlie
13 Unni Knudsen
14 Eva (Haugen) Deglum
15 Randi S. Aaen Sønsterud

  

Tredje rekke
16 Åge Floor
17 Unn (Huse) Rosenvinge Kolderup
18 Kristoffer Alhaug
19 Bjørn Kr. Finberget
20 Egil Martinsen
21 Willy Maurdal
22 Bjørn Åstrøm
23 Even Mikaelsen
24 Jan Hylén

  

I kirken:

1 2 3

På Vollbo:

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Det er Nils-Kristian Møller som har tatt disse bildene (med unntak av det ene han selv er med på). Dersom du er interessert i et originalbilde så kan du kontakte Nils-Kristian på epost nk.moller@stangemenighet.no eller telefon 9060 0193. Referer til nummeret ved det aktuelle bildet.

Forsiden >
Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for denne informasjonssiden.
Gudstjenestelisten er hentet fra Stange og Tangen menighetsblad.
Informasjonen om Stange kirkelige fellesråd er kopiert fra kirken.no.
Bildet av Stange kirke: © Nils-Kristian Møller
Denne siden ble opprettet 19. desember 2010.