Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Friluftsgudstjenesten på Hestnebben 1. august 2010

Vi var ikke mange som trosset dårlige værutsikter og bega oss til Hestnebben med campingstol eller sitteunderlag og medbragt niste til kirkekaffe denne søndagen 1. august. Men vi ble velsignet med bedre vær enn fryktet og spaserturen fra parkeringsplassen gikk uten vann over skosålene, til denne tradisjonelle friluftsgudstjenesten ved Mjøsas bredd der himmelen er kirketaket og naturen er vår altertavle.

Vi fulgte høymessens liturgi og soknepresten holdt preken over dagens tekst der temaet var tjeneste. "Ikke spør hva menigheten kan gjøre for deg, spør hva du kan gjøre for menigheten", fritt etter John F. Kennedy og Frede Fjågesund. Det er allerede mange som gjør mye for menigheten vår, og vi har plass til flere. Salmesangen ble kanskje ikke den mest rungende med få syngende struper og noen litt ukjente sanger, men det ble sang og det ble solskinn, både fra oven og i sinnene. Og menighetsrådets formann kunne røke sin pipe til kirkekaffen.

Her førger et par bilder:

Kirkegjengere på vei til gudstjenesten

Sokneprest Frede Fjågesund holder prekenen

Forsamlingen (fotografens stol er naturlig nok tom et øyeblikk)

Utsnitt av altertavlen

Kirkekaffe

 
Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for denne informasjonssiden.
Gudstjenestelisten er hentet fra Stange og Tangen menighetsblad.
Informasjonen om Stange kirkelige fellesråd er kopiert fra kirken.no.
Bildet av Stange kirke: © Nils-Kristian Møller
Denne siden ble opprettet 2. august 2010 og er sist endret 5. august 2010.