Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke
 

"Lys Våken 2009" i Stange kirke

LysVåken-arrangementet ble også iår gjennomført i Stange kirke natt til første søndag i det nye kirkeåret, det vil si natt til første søndag i advent.

Arrangementet er et ledd i dåpsopplæringen og går ut på å invitere 11-åringer til å være sammen i kirken fra lørdag kveld til og med søndagens gudstjeneste. I dette inngår overnatting i kirkerommet. Det er selvsagt voksne ledere tilstede hele tiden.

11-åringene deltar aktivt i gudstjenesten på søndagen.

Fra Vegard har vi mottatt noen bilder fra årets arrangement og de kan du se på nedenfor her.

 

 
Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for denne informasjonssiden.
Gudstjenestelisten er hentet fra Stange og Tangen menighetsblad.
Informasjonen om Stange kirkelige fellesråd er kopiert fra kirken.no.
Bildet av Stange kirke: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er opprettet 11. desember 2009.