Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

50-års konfirmantene i Stange kirke 26. oktober 2008


Rekke 1

1 Grethe (Volla) Pettersen
2 Mona Aasen
3 Ingrid (Bakke) Myrvang
4 Else (Jensen) Liberg
5 Gerd Elisenberg
6 Birgit (Veflingstad)
      Sinding Larsen

Rekke 2

 7 Kari (Bodén) Veslum
 8 Anne Lise Michelson
 9 Tove Merete Berg
10 Anne (Dæhlin) Børresen
11 Johanne (Prestaasen)
          Finden

Rekke 3

12 Tor Haugen
13 Morten Antonsen
14 Ole Martin Torve
15 Magnus Lang-Ree
16 Jon Thorshaug

Rekke 4

17 Christopher Gjør
18 Jan Henry Tangen
19 Knut Johnsen
20 Jan Petter Haugen
Bjørn Arstad var tilstede, men ble dessverre ikke med på bildet.

 

 
Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for denne informasjonssiden.
Gudstjenestelisten er hentet fra Stange og Tangen menighetsblad.
Informasjonen om Stange kirkelige fellesråd er kopiert fra kirken.no.
Bildet av Stange kirke: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er opprettet 26. oktober 2008.