Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Misjonsdag på Stange 5. januar 2014

Tekst og bilder: Arnfinn Bjørgen

Mari Bunes i Stange menighetssenter Vollbo

På Stange er første søndag i det nye året misjonsdag. Dette året kom Mari Bunes fra NMS på besøk og fortalte fra Kamerun der menigheten har misjonsavtale med prosjekt "Budskap".

På gudstjenesten på Stange Menighetssenter Volbo, deltok foruten sokneprest Frede Fjågesund, også Mari Bunes med preken og flere av misjonsforeningens medlemmer med tekstlesing og forbønn. Prekenteksten var om vismennene fra Østen. De ble ledet av stjernen. Kamerunflagget har også en stjerne. Vi vil være med å lede folk til stjernen, lyset, som er Jesus som kom til verden. Det nytter å drive misjon. Mange i Kamerun er glad for at de har fått høre evangeliet og er løst fra sin frykt for åndene.

Hvor stor kirke må en ha for å ha plass til menigheten?

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i stuene. Her fortalte Mari om den første kirken som ble bygget i Ngoundere da menigheten besto av 4-5 stykker og hadde plass til 250-300. Denne kirken er blitt for liten, og det ble på 2000 tallet bygget en ny kirke ved siden av med plass til 1500.

Mari hadde også med seg bilder fra Kamerun. Der er det vanlig med mer fargerike klær enn vi er vant med, og til fest lager de noen fantastiske hårfrisyrer.

Ved universitetet i utkanten av byen er det også en kirke der det kommer flere hundre til gudstjeneste hver søndag. Dette er studenter som vil gå inn i ledende stillinger i det kamerunesiske samfunnet.

På slutten av kirkekaffen kom det flere spørsmål til Mari Bunes om forholdene i Kamerun. Flere gav uttrykk for at det hadde vært en interessant dag, som gav dem ny innsikt.

Mari Bunes forteller til Stange menighet

Les mer om Stange menighets misjonsprosjekt på siden Misjon.

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 12. januar 2014.