Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Biskopen besøkte menighetene i Stange 26. november - 1. desember 2013

Biskop Solveig Fiske

Det var satt opp et omfattende program for biskop Solveig Fiskes visitas i Stange kommune. For hver av de fire dagene tirsdag-fredag i uken før visitasgudstjenesten, var det et tettpakket program fra klokka halv ni - ni om morgenen til ni om kvelden. Det er ingen åtte timers arbeidsdag for en biskop under et slikt besøk. Det er heller ikke lørdagsfri, for den dagen bruker biskopen til å samle trådene etter en travel uke og skrive visitasforedraget som hun holder som avslutning på visitasen. Visitasen ble avsluttet med felles gudstjeneste i Stange kirke på søndag 1. desember og altså visitasforedraget på kirkekaffen i Stange menighetssenter Vollbo etter gudstjenesten.

 

Visitasen startet tirsdag 26. november med en liturgisk åpning i Vallset kirke. På tirsdagen var det videre møte med alle stabene i alle menighetene, og deretter babysang og lunch i Vallset menighetshus. På ettermiddagen var det omvisning på Jønsberg landbruksskole og på Grobunn. Senere var det middag på Bryhni gård før biskopen hadde sin samtale med Romedal menighetsråd. Tirsdagen ble avsluttet med folkemøte om religion og samfunn på Stange bibliotek.

Onsdagen startet med skolegudstjeneste i Hekne kapell og høgdagskaffe i kirkestua i Vallset før turen gikk til sykehjemsandakt ved Stange sykehjem. Etterpå var det omvisning ved sykehjemmet. Biskopen var så innom konfirmantundervisningen på Stange menighetssenter. Middagen ble servert på Kjonerud i Ottestad etterfulgt av møte med Ottestad menighetsråd og møte med ungdomsledere. Siste post på programmet onsdag var kulturkveld i Ottestad kirke med blan annet fremføring av sanger fra trosopplæringsprogrammet Tidsbroen.

Torsdag gikk turen til Tangen hvor hun ble presentert for menighetens samarbeid med barnehage og skole. Lunch ble servert av elever på Tangen før biskopen reiste til Stange rådhus der hun møtte skoleledere i kommunen. Biskopen fikk deretter en orientering om utvidelsen av Ottestad kirkegård. Middag og møte med Stange kirkelige fellesråd foregikk på Stange menighetssenter. Dagen ble avsluttet med møte med Vallset menighetsråd.

Fredagen startet med morgebønn i Romedal kirke etterfulgt av en kirkebefaring sammen med kirkevergen, kommunens bygningstekniske ekspertise og lederen i fellesrådet. Etter befaringen reiste følget til Tangen hvor temaet var den planlagte strategien for vekst og utbygging i Tangen i forbindelse med omleggingen av jernbanen. Videre til lunch i Mostue gamle skole og befaring av Strandlykkja kirke (kapell) som har et stort behov for oppussing før 100-års jubileet i 2015. Så returnerte følget til Stange der biskopen møtte kommunens politiske og administrative ledelse samt lensmannen i Stange på rådhuset. Etter middag hadde biskopen møte med representanter for de andre kirkesamfunnene i Stange og møter med menighetsrådene i Stange og i Tangen. Dagen ble avsluttet med aftenbønn i Tangen kirke.

Visitasen ble avsluttet med en høytidelig felles visitasgudstjeneste søndag 1. desember i Stange kirke. Dette var første søndag i advent og gudstjenesten åpnet derfor med sangen "Lys våken" fremført av barn fra flere av menighetene. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på Stange menighetssenter der biskopen holdt sitt visitasforedrag, en oppsummering av hennes inntrykk fra visitasdagene og råd og inspirasjon til videre arbeide i menighetene i Stange.

 

 

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 25. desember 2013.