Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Konfirmantene i Stange kirke 2. juni 2013

Konfirmantene i Stange kirke den 2. juni: Andreas Austlid, Torbjørg Landheim Austlid, John Kristian Bergestad, Elisabeth Dahl, Colvin Andreas Haugseggen Dillerud, Ingrid Fikke, Gard Eskil Paulsen Fraser, Martine Haugli, Emil Hovland Håvardsholm, André Jenssen, Martine Mickelson Karlsen, Karen Elise Kvisgaard, Jasmin Terese Melby, Marthe Fornebo Nyhagen, Benedicte Pasniak Røhne, Lars Martin Skjellet, Hanne Sofie Stubsjøen og Amund Svergja. Her sammen med Frede Mandt Fjågesund. (Foto Pål Godager)

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 30. september 2013.