Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke
Stange menighets misjonsprosjekt: Budskap Kamerun

Glød for evangeliet

I Norge får en ofte spørsmål om det nytter med misjon. På et gatemøte i Poli i Kamerun deltok 120 personer, og 40 kom til tro på Jesus. Det virker, Guds ord har kraft, og mennesker er villige til å høre bare noen er villige til å gå ut og fortelle.

Her i Kamerun mangler det ikke folk som vil dele budskapet, men det mangler penger til så enkle ting som for eksempel å dekke utgifter til transport for å komme seg til de forskjellige stedene. Gjennom å støtte Stange menighets prosjekt ”Budskap Kamerun” bidrar du blant annet til dette helt konkrete formålet, oppfordrer misjonæren Johannes Nyhamn, etter en vellykket evangeli­serings­turné.

Johannes Nyhamn har vært med på evangeliseringsturné sammen med det landsdekkende teamet som er satt sammen for å hjelpe lokale menigheter og kirker.

Medlemmene i teamet er prester, butikkeiere, lærere, skreddere m.m. og kommer fra forskjellige steder i Kamerun. De må ta seg fri fra jobb for å være med, får ingen lønn og må betale rundt fire dagslønner hver for turen.

Det gode samholdet var det første jeg merket, sier Johannes. Her var det godt å være. Programmet var tett. Opp klokka fem, ofte ikke i seng før midnatt. Hver dag startet og sluttet med lovsang og bønn. På formiddagen var det undervisning i kirken, om ettermiddagen husbesøk eller gatemøte, og om kvelden ble Jesus-filmen vist. Folk vi møtte på husbesøk var åpne for å samtale om tro og om hva kristendom er og ønsket forbønn. Mange av disse så vi igjen i kirken og på møtene, sier Johannes.

Vi du være med å gi en gave til Stange menighets misjonsprosjekt, sender du gaven til Det Norske Misjonsselskap, boks 226, 4001 Stavanger, på bankgiro nr. 8220 02 85030 og merker innbetalingen med ”prosjekt nr. 521 000 Stange menighet”.

 

Les mer om Stange menighets misjonsprosjekt på siden Misjon.

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er publisert 9. mars 2013.