Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Nytt konsertflygel i Stange kirke

Med støtte fra Stange kommune, det tidligere Mjøsensemblet og indirekte fra Sparebanken Hedmark, har Stange menighet gått til innkjøp av et nytt konsertflygel til Stange kirke. Flygelet er et C. Bechstein modell B 212 og er laget i Tyskland.

Menigheten arrangerte innvielseskonsert i kirken lørdag 27. oktober. Tilhørerne fikk oppleve et rikt sammensatt program med både klassiske og moderne stykker fremført av såvel unge og mer erfarne musikere. Tilsammen demonstrerte de instrumentes store spennvidde i klang og anvendelighet, som soloinstrument, sammen med andre instrumenter og som akkompagnement til vokalist.

Flygelet ble levert og montert allerede 6. august, samme dag som Festspillene i Elverum skulle holde sin årlige konsert i kirken. Etter avtale med festspillene og utøverne skulle de benytte det nye instrumentet istedet for som tidligere å ta med sitt eget flygel til konserten. Tilbakemeldingene var bare positive og ble en hyggelig tilbakemelding til menighetsrådet om at det er et godt instrument vi har valgt. Etter denne "syretesten" har flygelet fått anledning til å akklimatisere seg i sitt nye "hjem". Det er til og med montert et eget klimaanlegg inne i flygelet, som kompenserer for de store variasjonene det er i inneklimaet i et kirkerom gjennom året.

Stange kirke er kjent som en særpreget middelalderkirke fra 1200-tallet, vakkert beliggende i kulturlandskapet Stange vestbygd. Kirken er utpekt som Stange kommunes tusenårssted. Ikke bare kirkens beliggenhet men også kirkerommets unike akustikk, gjør den til en ypperlig arena for konserter og andre kulturarrangementer. Den benyttes derfor også jevnlig av såvel lokale som nasjonalt kjente utøvere. Stange menighetsråd håper det nye flygelet vil åpne nye muligheter for Stange kirke som konsertarena og sette Stange kirke på spilleplanen også til internasjonalt kjente artister og ensembler som gjester landet.

Minst like viktig er at vi kan gi den oppvoksende generasjon utøvere de beste forhold. Kulturskolen i Stange og musikklinjen ved Stange videregående skole holder elevkonserter i Stange kirke. De fortjener et instrument av internasjonal standard.

Det gamle flygelet som har stått i kirken i mange år, er også et Bechstein. Det har ifølge ekspertene forlengst utspilt sin rolle som konsertinstrument. Vi har flyttet det til kirkerommet i Stange menighetssenter Vollbo der vi regner med å ha nytte og glede av det "til internt bruk" i flere år fremover.

 

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 163, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 29. oktober 2012.