Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Menighetens årsmøte 2011 holdes søndag 13. mars på menighetssenteret

Søndag 13. mars er det prekengudstjeneste på Stange menighetssenter Vollbo kl. 1100. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe og menighetens årsmøte. Vi går gjennom årsmeldingen og regnskapene for menighetens virksomheter i 2010, vi skal velge representanter til husstyret (kandidater er forespurt på forhånd) og vi skal få en orientering om den kommende gudstjenestereformen. Sakspapirene kan leses og eventuelt lastes ned og skrives ut fra linkene nedenfor.

 

Saksliste til årsmøtet

  1. Velkommen.
  2. Gjennomgang av årsmeldingen for Stange menighet.
  3. Presentasjon av regnskaper.
  4. Valg av representanter til husstyret.
  5. Orientering om gudstjenestereformen ved Frede Fjågesund.
  6. Kandidater til bispedømmerådet.
  7. Avslutning.

Sakspapirer

Til forsiden >   |   Kontakt oss >
Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for denne informasjonssiden.
Bildet av Stange kirke: © Nils-Kristian Møller
Denne siden ble opprettet 11. mars 2011.