Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Juletrefest og JuleSMUK femte juledag 29. desember 2010

Stange menighet arrangerte sin tradisjonelle juletrefest femte juledag, 29. desember, på menighetssenteret (Vollbo). Juletrefesten samlet nærmere 50 deltakere, store og små. Formannen i menighetsrådet, Nils-Kristian Møller, ønsket velkommen og sokneprest Frede Fjågesund sammen med konfirmant Håvard Fikke ga oss en "illustrert" innføring i julens evangelium. Så var det gang rundt juletreet akkompangnert av kantor Martin Lennox før det var tid for noe å spise. Det var kaffe til de voksne og saft/brus til barna. Etter kaffepausen var det konkurranser. Martil Lennox hadde satt sammet et potpourri av mer eller mindre kjente julesalmer og -sanger og de seks lagene skulle ut fra en liste gjette hvilke. Nils-Kristian Møller hadde deretter samlet sammen et antall gjen­stander på et brett. Lagene skulle se på brettet i ett minutt og så skrive ned de gjenstandene de husket (Kims spill/lek). Det var stort engasjement og bra resultater i begge konkurransene. Juletrefesten ble avsluttet med en ny omgang sanger rundt juletreet. Nei forresten, idet vi skulle si takk for idag og vel hjem, så banket det på døren og der kom selveste julenissen på bedsøk. Det ble en opplevelse for de minste og til glede for de litt eldre. Takk til julenissen, og takk alle dere som kom og gjorde juletrefesten vår til et hyggelig arrangement.

Etter juletrefesten var det JuleSMUK for våre yngre ungdommer. Det var ca 30 som kom og hygget seg på denne ekstra SMUK-kvelden i romjula. Vi takker barne- og ungdomsutvalget for denne og alle de andre SMUK-kveldene de arrangerer gjennom året.

Forsiden >
Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for denne informasjonssiden.
Gudstjenestelisten er hentet fra Stange og Tangen menighetsblad.
Informasjonen om Stange kirkelige fellesråd er kopiert fra kirken.no.
Bildet av Stange kirke: © Nils-Kristian Møller
Denne siden ble opprettet 30. desember 2010.