Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Spillet om Jorinda 2010

Spillet om Jorinda er et musikkspill for barn. Det er Oddvar Karvainen Øieren, trosopplærer i Hamar domprosti, som har laget spillet og det fremføres av barn fra menighetene i Stange. Det er to forestillinger iår, 30. og 31. oktober, begge dager kl 1700 i Stange kirke. Billettene koster kr 150 for voksne og kr 100 for barn og skoleungdom. Barn under skolealder går gratis. Billettinntektene bidrar til å dekke utgifter til instruktør og lydanlegg. Spillet er en del av trosopplæringsprogrammet TIDSBROEN i Hamar Domprosti og støttes av Stange kirkelige fellesråd.

Last ned plakaten i PDF-format

 

 
Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for denne informasjonssiden.
Gudstjenestelisten er hentet fra Stange og Tangen menighetsblad.
Informasjonen om Stange kirkelige fellesråd er kopiert fra kirken.no.
Bildet av Stange kirke: © Nils-Kristian Møller
Denne siden ble opprettet 7. oktober 2010.