Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Jubileumsboken Stange kirke 750 år

Dette er jubileumsboken om Stange kirke utgitt av Stange menighetsråd i forbindelse med 750 års jubileet i år 2000.

Boken kan kjøpes på kirkekontoret i Stange, Vollasvingen 1, skrått over gaten fra Stange rådhus, eller i Stange kirkes våpenhus når kirken er åpen.

Boken kan også bestilles ved å sende en epost til stangemenighet@stangemenighet.no

Prisen er 100 kroner, eventuelt pluss porto.

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 163, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 7. oktober 2012.