Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke
Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Velkommen til Stange menighets sider på internett

Gudstjenestelisten er oppdatert

Gudstjenestelisten for Stange menighet fra 22. juli til 4. november er nå på plass. Listen omfatter dessverre ikke Tangen menighet denne gangen.

Gå til listen...

 

Stange og Tangen menighetsblad nr 1 – 2018

Årets første nummer av menighetsbladet er nå sendt ut til husstandene i Stange og Tangen. Får du ikke bladet, kan du hente et eksemplar på Stange kirkekontor (Vollbo) eller Tangen menighets kontor. Du kan også lese bladet her på menighetens hjemmeside. Stange og Tangen menighetsblad legges ut på internett i PDF-format som en direkte kopi av den trykte utgaven (bare med litt svakere bildeoppløsning). Alle utgavene av bladet fra 2001 til idag er tilgjengelige på denne måten. Når bladet er åpnet i nettleseren kan du lese innholdet på skjermen eller skrive det ut på din lokale skriver. Menighetsbladet er registrert i Nasjonalbibliotekets oversikt over norske aviser og tidsskrift som utgis på internett.

Gå til siden for menighetsbladet...

 

Årsmøte i Stange menighet søndag 11. mars

En gang i året inviterer Stange menighetsråd til en åpen samtale om menighetens liv og virksomhet. Bakgrunnen er en årsmelding som menighetsrådet legger fram. Dette skjer søndag 11. mars på Stange menighetssenter, Vollbo. Det begynner med en enkel gudstjeneste kl. 11.00 og etterfølges av kirkekaffe, gjennomgang av årsmeldingen og regnskapene.
  Alle medlemmer av kirken er velkommen til å være med og si sin mening og stille spørsmål. Årsmelding og regnskap for Stange menighetssenter, Vollbo, legges også fram. Hvordan ønsker vi å drive menighetens arbeid videre framover? Hva betyr menighetsbladet for oss og hvordan bør det utformes? Menighetsrådet håper på god deltakelse og engasjement fra så mange som mulig.

 

Tårnagenter

Helga 17.-18. februar var 8-åringene invitert til å bli Tårnagenter i Stange kirke. De fikk lære med om kirka vår og de deltok i gudstjenesten. Under gudstjenesten viste de oss hvor de forskjellige tingene i kirken er, og de visste hva de brukes til. Døpefont, prekestol, orgel, kirkeklokker, altertavle og mye mer ble presentert.

 

Ny menighetspedagog

Menighetspedagog Anne Randi Stensrud Ritter var med i gudstjenesten søndag 18. februar. Hun ble presentert av menighetsrådets leder Arnfinn Bjørgen og fikk overrakt en bok om Stange kirke. Hun ble også tatt med i forbønnen for dagen og ble ønsket velkommen som medarbeider i menigheten vår. Hun vil bli med på de forskjellige tiltakene der vi inviterer barn og ungdom til trosopplæring.

 
 

Stange menighets misjonsavtale med NMS

Kirkene i Nord-England har mistet kontakten med ungdommen, men også flere andre generasjoner er borte fra kirkene. Dette gjør Den anglikanske kirke og NMS noe med gjennom å starte ungdomsmenigheter i Carlisle bispedømme.

Stange menighet støtter misjonsselskapets prosjekt i England. Les mer...

 

SMUK - Stange Menighets UngdomsKlubb

SMUK er et tilbud til barn i 5-7 klasse. Klubbkvelder er ca hver 3 fredag i kjelleren på Stange menighetssenter Vollbo. Vi starter i august/september og holder på til april/mai.

Gå til SMUK-siden...

 

Internasjonal kafé på Vollbo

Internasjonal Kafé på Stange menighetssenter Vollbo er en møteplass for alle nye og gamle innbyggere i Stange. Kaféen er åpen på bestemte lørdager, fra kl 12 til 15. Aktuelle datoer finner du på kaféens egen side. Alle er hjertelig velkommen!

Les mer om internasjonal kafé...

 

Åpen kirke hver sommer

Stange kirke holdes åpen for publikum noen uker hver sommer, mandag-fredag kl 1100-1500, med unntak av dager med gravferd og andre kirkelige arrange­menter.

I 2015 har kirken vært åpen i ukene 28 til 31, det vil si fra 6. juli til 1. august.

For utenlandske besøkende har kantor Martin Lennox laget en enkel beskrivelse (guide) på engelsk og Caroline Houtman har skrevet en på nederlansk. Nytt av året er at vi også har en guide på tysk. Vi arbeider med å få også den tilgjengelig her på hjemmesiden vår. Neste mål er å få til en fransk utgave. Hvis du er god i fransk, så vil vi gjerne høre fra deg. Kanskje du kan hjelpe oss?

Bildene viser for- og baksiden av Martins guide. Du kan lese teksten ved å klikke på et av bildene.

 

Lokaler til leie sentralt i Stange. Kurs, konferanser, selskaper, møter, bursdager og andre samvær.

Stange menighetssenter Vollbo ligger sentralt i Stange sentrum tvers over veien for Stange rådhus. Senteret inne­holder møtesal og to stuer/møterom samt kjellerstue som leies ut på dag- og kveldstid. Det er kjøkken med kaffetrakter, komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin i tilknytning til lokalene. Hjelp til forberedelser og servering tilbys.

Mer informasjon...

 

Stange kirke på Kirkesøk.no

Stange kirke er en høyreist langkirke fra midten av 1200-tallet, bygd av fint tilhugne kalksteinskvadre, som er steiner hugd i firkantet form. Vestgavlen er over tjue meter høy. Stange kirke er en av de få bevarte eksemplene på østlands­gotikken...

Les mer om Stange kirke på Kirkesøk.no

Jubileumsboken Stange kirke 750 år ble utgitt til jubileet i år 2000. Boken selges for kr 100,-. Henv. kirkekontoret.

 

Kontakt oss i Stange menighet

Arkiv: Tidligere oppslag på denne siden

På arkivsiden kan du se tidligere saker og oppslag som har stått på hjemmesiden vår.

Gå til arkivsiden...

 

Alle henvendelser om dåp, konfirmasjon, vielse, begravelse og andre kirkelige handlinger, kirkelig administrasjon og kirkens bygninger og gravplasser felles for alle menigheter i Stange kommune:

Kirkekontoret i Stange

Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse:Vollasvingen 1, Stange sentrum
Telefon: 62 57 89 30
Epost: kirkekontoret@stangemenighet.no
Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799
Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Kontonr. for gaver til orgelfondet: 1822.17.49355
Besøksadresse: Stange menighetssenter Vollbo, Vollasvingen 1, Stange sentrum
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Telefon: 6257 8930
Telefax: 6257 9140
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Antall besøkende* hittil idag:     Hittil denne uken:     Hittil denne måneden:    
Denne siden er sist endret 10. juli 2018.
*) Dynamisk telling av antall unike besøkende betyr at en PC/ip-adresse kun teller én gang pr dag. Det logges ingen data utover dette.