Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke
Stange menighet
 Stange sokn i Den norske Kirke

Velkommen til Stange menighets "gamle" sider på internett

Gudstjenester og andre arrangementer i Stange, Tangen og Strandlykkja

Informasjon om gudstjenester og andre arrangementer i Stange finner du på Stange menighets nye webside.

Opplysninger om arrangementer i Tangen og Strandlykkja finner du på Tangen menighets Facebook‑side.

 

Stange og Tangen menighetsblad

Stange og Tangen menighetsblad distribueres til husstandene i Stange og Tangen. Får du ikke bladet, kan du hente et eksemplar på Stange kirkekontor (Vollbo) eller Tangen menighets kontor. Du kan også lese bladet her på menighetens hjemmeside. Stange og Tangen menighetsblad legges ut på internett i PDF-format som en direkte kopi av den trykte utgaven (bare med litt svakere bildeoppløsning). Alle utgavene av bladet fra 2001 til idag er tilgjengelige på denne måten. Når bladet er åpnet i nettleseren kan du lese innholdet på skjermen eller skrive det ut på din lokale skriver. Menighetsbladet er registrert i Nasjonalbibliotekets oversikt over norske aviser og tidsskrift som utgis på internett.

På grunn av endringene i arbeidssituasjonen vår i 2020 er det ikke gitt ut noe nytt nummer av bladet hittil i år.

Gå til siden for menighetsbladet...

 
 

Babysang på Vollbo uke 35-50

Velkommen til babysang for barn 2-12 måneder.

Klikk på plakaten for utskriftsvennlig versjon (PDF)

 

Alle henvendelser om dåp, konfirmasjon, vielse, begravelse og andre kirkelige handlinger, kirkelig administrasjon og kirkens bygninger og gravplasser felles for alle menigheter i Stange kommune:

Kirkekontoret i Stange

Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse:Vollasvingen 1, Stange sentrum
Telefon: 62 57 89 30
Epost: kirkekontoret@stangemenighet.no

Stange menighet / Stange sokn i Den norske Kirke - Org.nr. 976 987 799

Kontonr. for gaver eller annen innbetaling:1813.22.02008
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange
Epost: stangemenighet@stangemenighet.no
Menighetsrådsleder:   Arnfinn Bjørgen tel.: 916 70 353 arnfinn.bjorgen@stangemenighet.no
Sokneprest: Frede Mandt Fjågesund   tel.: 957 54 142   frede.fjagesund@stangemenighet.no
Nettstedet «stangemenighet.no» ble etablert 23. november 2006
Menighetsrådet i Stange menighet er ansvarlig for nettstedet og innehar alle rettigheter der ikke annet er nevnt.
I forbindelse med at menigheten i 2020 har fått ny nettside på adressen kirken.no/stange, er innholdet på denne siden (stangemenighet.no) redusert.
Bildet av Stange kirke på toppen av siden: © Nils-Kristian Møller
Denne siden er sist endret 6. oktober 2020.